ZONDE GEEFT GEEN BLIJVENDE BEVREDIGING, VRAAGT ALTIJD MEER!

“Zelf zult u eten, maar niet verzadigd worden, uw gevoel van leegte zal in uw binnenste blijven”. Micha 6:14

Door de zondeval hebben wij allemaal een leegte in ons hart die om vervulling vraagt.

Niemand heeft een volmaakte, harmonieuze opvoeding gehad.

Daarom zegt Jezus in Mattheus 5: 6:

“Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zíj zullen verzadigd worden.”

Zonde geeft geen blijvende bevrediging, vraagt altijd meer.

Je door geloof overgeven aan Jezus Christus, leven, wandelen met Hem,

Geeft blijvende bevrediging!

Quote van Johan