Zoals God het zegt, gaat het gebeuren!

‘Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt’ Johannes 19:24

Dat een van de soldaten op het idee komt om Jezus’ kleding te verloten en niet in stukken te scheuren, is niet toevallig. Eeuwen daarvoor heeft God al gezegd dat het zo zou gaan.

En niet alleen dat. Ook het verraad van Judas en nog veel meer dingen die met de kruisiging van Jezus te maken hebben, heeft God van tevoren aangekondigd.

De vervulling van alle profetieën in de Bijbel zal straks het bewijs zijn dat God er is en dat Hij  spreekt. Verbijsterd zul je je dan wellicht afvragen waarom je Hem niet eerder op Zijn Woord hebben geloofd. Tot in de kleinste details!

Johannes wijst er verschillende keren op dat God ver van tevoren gesproken heeft over bijzondere details rond het lijden en sterven van Jezus.

En zo is het gebeurd!

Sinds de zondeval van de eerste mensen heeft Hij de regie over de geschiedenis van de mensheid en de wereld: God! De Heilige van Israël! De machtige van Jacob.

Ook al spannen alle machten onder Satans leiding samen om Zijn plannen te verijdelen, God staat boven alle dingen en leidt alles naar Zijn wil. Hij heeft Zijn plannen allang klaar. De dood van Jezus, voor de zonde van de wereld, is daarvan de grondslag en de garantie.

De aarde, die door onze aanwezigheid steeds onleefbaarder wordt, is in barensnood! Maar Jezus’ kruisdood garandeert de geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Wie in Hem gelooft, heeft deel aan dat nieuwe eeuwige leven!

Foto Unsplash