Zie, de dienares van de Heere

Dit zegt Maria, als ze van de engel te horen krijgt wat Gods plan met haar is. Ze zal zwanger worden. En dat terwijl ze in ondertrouw is met Jozef. Haar leven zal op de kop staan. De mensen zullen over haar praten. Roddelen. Bovendien krijgt het toekomstbeeld, dat ze voor zichzelf in gedachten had, plots een andere invulling. Nog voor haar huwelijk voltrokken is, zal ze zwanger worden. ‘Hoe dan?’ vraagt ze aan de engel. Zijn antwoord is: ‘Door de Heilige Geest. Want voor God is niets onmogelijk’. En zo staat ze daar, luisterend naar de boodschap van de engel. En dan spreekt ze de moedige woorden: “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij gebeuren overeenkomstig uw woorden.” (Lukas 1:26-38)

Tijdens elke kerst word ik weer geraakt door de radicale bereidheid van Maria, om haar leven in dienst te stellen van God. Nog zo’n jonge meid en al zo’n vast vertrouwen in Gods plan. Maria toont bereidheid tot volledige overgave aan Gods wil. Als het ware klinken hier dezelfde woorden die Jezus later net zo moedig uitspreekt: ‘Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden.’

Maria accepteert in gehoorzaamheid de toekomst die de engel haar presenteert. Ook Jezus legt gewillig Zijn heerlijkheid af om mens te worden, en stelt Zijn leven beschikbaar aan Gods wil. Het zijn mensen van vlees en bloed, die Gods plan vooropstellen in hun leven. In vertrouwen. Met lef. Een hoger doel dienend.

Hoe zou jij reageren, als jij in Maria’s schoenen stond? Zou je bereid zijn, jouw leven volledig toe te wijden aan Gods plan? Mag God het voor het zeggen hebben in jouw leven?

Ik heb persoonlijk ervaren dat ik zo’n beslissing alleen kan maken, als ik geloof dat Gods intenties goed zijn. Ik moest groeien in het kennen van God. Ontdekken dat Hij van nature een goede God is en dat Hij vanuit liefde handelt. Ik ervaar dat Hij mij steeds weer uitnodigt om Zijn goedheid te vertrouwen. In de kleine dingen is God betrouwbaar en goed gebleken, en daarom durf ik Hem ook in de grote dingen van mijn leven te vertrouwen.

De woorden van Maria bemoedigen mij in mijn onderweg-zijn met God. In mijn leven met lesbische gevoelens, terwijl ik Jezus probeer te volgen. Net als Maria had ik een ander toekomstperspectief voor ogen. Net als Maria heeft mijn leven op z’n kop gestaan. Ook vroeg ik God wel eens: ‘Hoe dan?!’ Maar nu is mijn vraag veranderd naar: ‘Help mij vertrouwen, dat voor U niets onmogelijk is.’ Het is mijn verlangen om dagelijks dezelfde woorden als Maria te spreken: ‘Zie, de dienares van de Heere,’ en zo Gods wil voorop te stellen in mijn leven.

Moedige Maria! Wat heeft ze veel moeten doorstaan na haar woorden van dienstbare toewijding. Ze wist van tevoren niet, dat ze haar Zoon later aan het kruis zou zien hangen. Wat is het offer soms groot, als we ons leven toewijden aan God. Er wordt een prijs voor betaald. Maar de prijs die Jezus betaalde voor ons, is alles waard!

Gezegende kerstdagen toegewenst,

Bieuwkje

Foto’s: Pexels en Bieuwkje via YouVersion