Zegenwens vanuit het bestuur: “U loof ik Heer, met hart en ziel”, naar Psalm 138

U loof ik Heer Jezus, met hart en ziel, in eerbied kniel ik. Voor U alleen.

Te midden van duisternis en verleidingen van goden en mensen richt ik mij tot U.

Naar het heiligdom waar U bent, om troost, vergeving en zegen.

Want als ik bang ben, boos of blij, of somberend denk ‘ik leef niet meer zo graag’, dan kent U mij, bemint U mij, bent U er voor mij.

Daarom open ik mij naar U toe.

Ik zal U blijven prijzen, want U laat niet los wat U in mijn leven begon.

Bron van alles wat er is, help mij, help ons, in 2021!

Wij vertrouwen op U!

Namens het bestuur en ieder die aktief betrokken is bij Onderweg.nu wens ik u en jou een goed en gezegend 2021!

Mag het een jaar zijn met Jezus, een jaar van gebed en dienst aan Hem en de mensen om ons heen, een jaar van blijdschap, lofprijzing, en reinheid.

Alsook een jaar om te vergeten wat achter ons ligt en ons uit te strekken naar wat voor ons ligt.

Mag onze Heer en Heiland in 2021 alle eer ontvangen die Hem toekomt!

Bertien van Ginhoven, voorzitter

In de Update Onderweg.nu december 2020, p. 6-9, als pfd-bestand opgenomen onder het artikel “Een nieuwe wereldleider uit Bethlehem”, lees je over de visie van het bestuur met het oog op het nieuwe jaar.

https://www.onderweg.nu/een-nieuwe-wereldleider-uit-bethlehem/