Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’  Naar Numeri 6:24

God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten.

Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt.

Maar bij zegenen gaat het om kracht. Niet jouw kracht. Het wordt ook nooit jouw kracht. Het gaat om kracht die van God komt en in jouw leven binnenkomt, ongrijpbaar, maar echt.

Zónder die zegen moet je het allemaal zelf maar zien te rooien.

Als de God van Israël je zegent, dan garandeert Hij je daarmee dat Hij zó in je leven aanwezig is, dat je goed terecht zult komen. Héél goed. Je zult je bestemming bereiken.

Die goddelijke kracht werkt onweerstaanbaar door, ook als jij geen kracht meer hebt. Draagt je zelfs verder als je leven instort. Deze kracht is oneindig veel groter en sterker dan wat jij ervan kunt voelen of beseffen. 

Petrus schrijft erover dat jij die in Jezus gelooft, deel uitmaakt van een nieuw priesterschap. Hij schrijft: ‘Zegen, opdat je ook zelf zegen ontvangt, want daartoe ben je geroepen’. Met andere woorden: ‘Geef die zegen door!’ Ook Paulus schrijft erover: ‘Zegen, vervloek niet!’

De zegen die God op je legt, werkt door in je persoonlijk leven. Maar wil ook doorwerken in de manier waarop je met anderen omgaat, zelfs als het mensen zijn die het je moeilijk maken. 

Probeer het eens. Kijk eens wat het uitwerkt…

Foto’s Unsplash