Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Johannes 15: 18,19 NBV

We ervaren tegenstand. En het verbaast ons iedere keer weer. Of niet?                       

De eerste christenen leefden aan het einde van een beschaving die werd gekenmerkt door decadentie: het Romeinse rijk.

In die richting gaan we nu ook. Alles kan, alles mag, ook nu.

Behalve je beroepen op de Bijbel. Fundeer je mening op de Bijbel, het onderwerp maakt niet uit, en haat is de reactie. Ze haten ons niet. Ze haten Jezus.

Of het nu gaat om seksualiteit, abortus of levenseinde, onverdraagzaamheid en haat zijn ons deel.

Er is vrijheid van meningsuiting. Zeker, zolang je mening maar niet op de Bijbel is gebaseerd.

Maar weet je, het zou ons gelukkig moeten maken.

Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Lucas 6:22 – NBV

Grace