Zaut.org – Actueel Profetisch Nuchter

Ethiek Politiek en maatschappij Zending en kerk

Bruggen bouwen voor éénrichtingsverkeer

Krijn de Jong, 19 oktober 2020

Nog een paar weken en Samuel Lee is Theoloog des Vaderlands af. Zaterdag 17 oktober publiceerde hij op zijn website een hartenkreet. Dezelfde dag had Trouw een uitgebreid interview met hem. ‘In actie voor homo’s binnen de kerk’ staat er boven. ‘Toon verbondenheid met iedereen’ is het opschrift van zijn hartenkreet. Samuel Lee, pinkstervoorganger en docent theologie van migratie aan de VU, heeft het afgelopen jaar het hele land afgereisd. Hij hoorde veel verhalen. Vooral de verhalen uit de lhbti+-gemeenschap hebben hem geraakt. ‘Natuurlijk weet ik wat er in de Bijbel staat, en ik besef dat er verschillende interpretaties zijn van teksten. Maar ik ben me er ook van bewust dat in de kerken mensen bewust of onbewust onze lhbti+-medemensen pijn hebben gedaan, beledigd, gedemoniseerd en uit de kerk hebben gezet.’ Hij pleit voor onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Een veilige plek voor iedereen. ‘Waar christenen mensen pijn doen zie ik geen liefde van God.’ Een goed streven om pijn, fouten en verdriet bespreekbaar te maken. Toch rezen er bij mij ook vragen.

Is de Theoloog des Vaderlands in het land ook mensen tegengekomen die ondanks hun homoseksuele gevoelens toch dat lastige Bijbelse gebod willen blijven volgen? Sommigen van hen kiezen voor een celibatair leven, anderen kunnen toch een heteroseksuele verbinding aan. Het lijkt een groep die niet mag bestaan. Er zijn er die zich over die keus in het openbaar hebben uitgesproken, maar er zijn er veel meer die dat in het verborgene doen. Het huidige maatschappelijke en kerkelijke klimaat is voor hen niet veilig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen.

De woorden ‘verbinden’ en ‘onvoorwaardelijke liefde’ komen regelmatig in de hartenkreet en het interview terug. Het zijn woorden die best nog wat doordenking kunnen gebruiken. Niet zelden ondergraven ze de heilige spanning van de Bijbelse boodschap: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’.

De opmerking dat God zich niet bemoeit met wat er in bed gebeurt, komt wel erg oppervlakkig over. ‘Zolang mensen elkaar en de samenleving niet beschadigen, moeten ze zelf weten wat ze in bed doen. Alsof God zich zorgen maakt over wat er daar gebeurt.’ Zo’n opmerking wekt de suggestie dat God zich niet bezighoudt met relaties en seksualiteit. In dat geval wordt de Bijbel wel wat dunner. Nog even en God heeft niets meer met de Bijbel te maken.

Een hele lastige is de hint naar geweld. Je houden aan de Bijbelwoorden zou tenslotte tot geweld leiden. ‘Een kerkelijke boodschap die leidt tot depressie en suïcide en kinderen en jongeren die worstelen met hun geaardheid doodsbang maakt, is ook gewelddadig’.  Zeker, homo’s worden regelmatig gedemoniseerd, maar omgekeerd is dat ook het geval. Als je de orthodoxe Bijbelse lijn probeert te houden, ben je onmiddellijk homofoob en in potentie gewelddadig. Het lijkt me in het huidige gepolariseerde klimaat geen ongevaarlijke ontwikkeling.

Samuel Lee wil bruggenbouwer zijn. Maar waarom wijst hij dan, in het interview met Trouw naar zijn hoofd, als het over mensen gaat die homo’s wel willen accepteren maar homoseksuele handelingen in strijd achten met de Bijbel? Ik zie het ‘ambt’ van bruggenbouwer regelmatig langs komen. Het maakt me enigszins achterdochtig. Ook bij dit aanbod van Samuel Lee wordt er wel gelijk een verkeersbord ‘eenrichtingsverkeer’ bijgeleverd. Misschien is het voor iedereen beter om gewoon toe te geven dat het heel moeilijk is om open en eerlijk naar elkaar te luisteren. Het zou een stap zijn.

Het ‘heel erg met elkaar oneens zijn’ en toch elkaar op een vriendelijke, respectvolle en menselijke manier blijven bejegenen, is op het ogenblik niet in de mode. Het lijkt mij een roeping voor christenen om dat toch te bevorderen en vooral te praktiseren. Gelukkig komt het nog wel voor dat mensen ondanks tegengestelde meningen goed met elkaar om gaan. Een prachtig voorbeeld is de recente discussie in de Tweede Kamer tussen Kees van der Staaij (ondertekenaar Nashvilleverklaring) en Rob Jetten van D66. Het ging over de studiebeurs. Een prachtige, respectvolle en humorvolle discussie. Daar knap je van op.

Tekst met toestemming overgenomen van Zaut.org