Wordt je geloof getest, hou dan vol!

Brandende pijlen. Zo kunnen de suggestieve vragen en voorstellen van de grote verleider zijn. Op momenten dat je alleen bent en kwetsbaar. Hongerig, als Jezus in de woestijn in Mattheus 4.                          

Jij die geroepen bent om namens God in de wereld te leven. Satan zou je het liefst doorboren. Je kapot en onbruikbaar maken voor de dienst aan God. Spreuken 7 schrijft erover. Als een engel van het licht, of een brullende leeuw, kan de tegenstander anno 2019 je pad kruisen. Via een man of vrouw, de media, roesmiddelen of onwaarheden, gebaseerd op selektief gebruik van Bijbelteksten.                                                            

Hij richt zijn pijlen op je zwakke plekken: verlangen, trots, jaloezie, angst, oneerlijkheid of minderwaardig voelen. En jij en ik? We zijn een gemakkelijk doelwit op momenten van teleurstelling, eenzaamheid en pijn in onze ziel. Woestijnervaringen, we kennen ze allemaal.                                                                                                                 God gebruikt zulke situaties, zulke perioden omdat Hij een plan met je heeft. Een taak voor je heeft weggelegd. Het past in Zijn weg met jou: een woestijnperiode, beproeving. Je ziet het bij Mozes, Elia, Jezus en Paulus, dat ze de woestijn in worden geleid, voordat God hen inzet in Zijn dienst. De woestijn van ontbering, afhankelijkheid en eenzaamheid, en keuzes maken. Zo maakt God je klaar voor de plek die Hij voor je heeft. Zo voedt Hij je op. Zo word je mens zoals Hij bedoelt: Zijn beelddrager in deze wereld. En aan dat proces draagt Satan zijn steentje bij. God laat toe dat hij ons op de proef stelt.  

                                                                                                                                 Jezus wijst hem af. En wijst op het Woord van God. Zo van: dát is de norm, Míjn norm. Het Woord van God dat constant is. Onveranderlijk en eeuwig. Zo kan om maar iets te noemen het Hebreeuwse “To’eBaH”, vertaald met “gruwel” of “afschuw” onmogelijk staan voor iets moois. In de tijd van Mozes niet, en nu niet. Mensen kunnen er druk mee zijn het Woord van God te duiden en te veranderen naar onze meningen en inzichten. Maar: wij moeten juist veranderd, vernieuwd worden. God roept ons uit de geestelijke duisternis in Zijn licht.                                                                                                                                            Jezus pareert de aanvallen van Satan: “Er staat geschreven. Er staat geschreven. En nog eens: Er staat geschreven”. Daarvoor is nodig dat we Gods Woord kennen en daarbij leven. Dat geeft kracht én richting aan je leven, is mijn ervaring. Ook de jouwe?

Bertien