Woorden uit de Bijbel gaan leven!

Uit de modder!

“Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en Hij boog Zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuwe lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.”    Ps 40: 2 – 4

Ken je dat? Woorden uit de Bijbel die tot leven komen? Vanaf het papier op je toekomen?

Zo van: ‘Hé, wacht, dat gaat over mij!’

Dat gebeurt mij als ik Psalm 40 lees. Elke keer weer.

Elke keer weer als ik een kerkorgel de melodie hoor spelen:

klanken, die herinneren aan duisternis en uitlopen op uitbundige, lichte akkoorden!

Net als de dichter, David, trok de HEER ook míj op!

Uit de duisternis een nieuw leven in.

Vanuit de modder, schoongewassen, meegetrokken in een leven van licht en reinheid door Jezus!

U2 verbeeldt die duisternis én het licht in hun videoclip  “A song of thanksgiving” naar Psalm 40:

Vrij vertaald:

Ik wachtte op God, met heel mijn ziel. Hij boog Zich naar mij over. Hoorde mijn schreeuw om hulp

U tilde mij op uit de afgrond, uit de modderpoel. Ik zal ervan zingen: een nieuw lied!

U zette mijn voeten op een rots, maakte mijn voetstappen stevig! Velen zullen het zien en horen!  

Het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan – Matt 4: 16 

Al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: ‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten – Eph 5: 14

– Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld – John 9: 5  

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here, wandelt als kinderen des lichts – Eph 5: 8  

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+psalm+40&cvid=f0119555f0974e6488d86430bf296398&aqs=edge.0.0l2j69i64.3447j0j1&pglt=43&PC=EDGEDB&ru=%2fsearch%3fq%3dyoutube%2bpsalm%2b40%26cvid%3df0119555f0974e6488d86430bf296398%26aqs%3dedge.0.0l2j69i64.3447j0j1%26pglt%3d43%26FORM%3dANSPA1%26PC%3dEDGEDB&view=detail&mmscn=vwrc&mid=516226A86760F9998B08516226A86760F9998B08&FORM=WRVORC :

Bertien