Wonderlijk hoe God werkt!

“Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken” Psalm 8: 3

Psalm 8 is een bekende psalm over hoe machtig Gods Naam is op aarde en in de hemel.

Die woorden over kinderen en zuigelingen, dat is de wereld op zijn kop. Gods leger bestaat niet uit krachtige leiders, maar uit kinderen.

Als wij iets moeten bereiken, hoe doen we dat dan? Als we ons zwak voelen, en hulp nodig hebben, dan zoeken we die in andere, sterke mensen. Wijze mensen. Mensen die weten hoe het zit, en veel ervaring hebben in de problematiek waar wij mee zitten en hulp bij nodig hebben.

Als een staatshoofd iets wil bereiken voor zijn land, dan zoekt hij contact met een andere regering of staatshoofd. En net zo zoeken wij contact met krachtige mensen die invloed hebben. Anders kom je er niet.

Als er oorlog op komst is, mobiliseer je een leger. Als je zwak bent, probeer je bondgenoten te vinden. In de hoop dat meer wapens en meer geweld je zullen redden.

Als je terugkijkt dan zie je dat onze geschiedenis is geschreven door sterke mannen. Vrouwen en kinderen komen er veel minder in voor.

Hoe zou Gods geschiedenis boek eruit zien?

Waarom werkt God met kinderen?

Hij heeft de macht al in handen, in hemel en op aarde. Hij is Heerser, en wil ons anders leren kijken. En Zijn leger is niet zwak. Ook al bestaat het uit kinderen. Zijn leger is machtiger dan dat van de sterkste vijand. Hij verslaat de vijand, breekt hun verzet.

God komt aanzetten met kinderen, en er is geen macht die Hem tegenhoudt. De machten van de hel hebben geen weerwoord tegen kinderen die getuigen van Vader.

Jezus roept ons op te worden als een kind. Dat is zelfs een vereiste om Gods rijk binnen te kunnen gaan. Als de discipelen zich afvragen wie van hen de grootste en belangrijkste is, dan haalt Jezus er een kind bij. Wie de kleinste kan worden, die is de grootste.

Soms zie ik het terug in wat er gebeurt: hoe kinderen invloed kunnen hebben op ons volwassenen. Kinderen kan je in een oorlog niet aanvallen, als de wereld meekijkt. Een kind dat aanspoelt op het strand zet de discussie over mensen die richting Europa komen in een ander licht.

God overwint door kinderen. De machten van de boze hebben geen weerwoord tegen onze machtige God. En Zijn leger hoeft niet machtig te zijn in kracht, omdat Hij onze kracht is.                

O Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde!

Ton

foto’s: Unsplash