WONDERLIJK BLIJ!

‘De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.’ Handelingen 5:41

De vrienden van Jezus ervaren het als een voorrecht om verachtelijk behandeld te worden vanwege hun geloof.

Ze getuigen van Jezus. En dat  mag niet! Dat willen de mensen niet horen! Want als Jezus je Heer wordt, dan moet je de teugels uit handen geven aan Hem… Dat zie je gebeuren bij mensen die tot geloof komen.

Daarom: géén Jezus in de samenleving. Toen niet en nu niet.

Maar wie Jezus persoonlijk hebben leren kennen en Hem willen volgen, blijven Hem bekend maken.

Daarom worden ze gegeseld, schrijft Lukas.

Dat woord staat voor veel dingen: afranselen, beuken, folteren, bespotten, hevig kwellen,  martelen, met een zweep slaan, teisteren en treiteren.

En dan zegt Lukas dat Jezus’ vrienden wonderlijk blij zijn, als ze zo miskend en uitgerangeerd worden vanwege Jezus!

Nu slaan ze ons hier (nog) niet in de boeien omwille van Gods evangelie en de naam van Jezus.

Hoewel, je merkt wel dat getuigen van Hem niet altijd welkom is!

Als je het zwijgen wordt opgelegd, dan kan dat je bitter maken. 

Tegelijkertijd kan je ook wonderlijk blij worden als je voor een welwillende sukkel wordt uitgemaakt, enkel en alleen omdat het je gaat om Jezus voor anderen!

Al eens gemerkt? Dat de ervaring met Hem je zo volmaakt dat je over Hem blijft spreken en zingen?

Kim Walker-Smith  zingt vanuit die wonderlijke blijdschap in ‘Jesus Paid It All’ / ‘Jezus heeft alles betaald’ – met Worship Circle Hymns https://youtu.be/Ymkl0t0FOcw

Vrij vertaald: Ik hoorde Jezus zeggen: ‘Jouw kracht is inderdaad maar klein. Kwetsbaar kind, kijk en bid en vind dan in Mij alles wat je nodig hebt.’

Jezus heeft de prijs betaald. Ik heb alles aan Hem te danken. Zonde liet een karmozijnrode vlek achter in mijn leven, maar Hij waste het wit als sneeuw

Heer, nu ervaar ik Uw kracht. Uw kracht alleen kan de vlekken van een melaatse veranderen en mijn stenen hart laten smelten.

Als ik voor de troon sta, dan sta ik daar helemaal gaaf in en door Hem.

Jezus stierf om mijn ziel te behouden dat zal ik blijven herhalen en zeggen: Hij maakte mij wit als sneeuw.

Prijs Hem die mijn schuld betaalde en mijn leven wekte uit de dood!

Foto’s Unsplash