Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen!

Het is een oude traditie om Psalm 90 te lezen op oudjaarsavond. En je daarbij te realiseren dat voorgaande generaties met vallen en opstaan hun weg gingen met God. Net als Israël door de woestijn.

God gaat mee. Hij is er altijd en overal. De jaren door, tot Zijn rijk komt.

Ruim 3000 jaar geleden denkt Mozes na over God die eeuwig is, en mensen die kwetsbaar zijn en sterfelijk.

Het valt Israël zwaar God te geloven. Er wordt gemopperd. Ze doen liever hun eigen ding.

Je leest twee keer over Gods woede daarover.

Onder woede zit teleurstelling en pijn. Daar schrik je van, als het om God gaat.

Maar de boodschap is: Gods woede houdt een keer op. Hij houdt Zijn Woord.

Israël ís het beloofde Land binnengetrokken, en is daar rijk gezegend.

Israëls opstandigheid en ongeloof zijn herkenbaar.  

Als het niet gaat zoals je wilt. Als Jezus volgen strijd oplevert, om af te zien van wat je voelt en denkt.

In geloof leven vraagt om overgave. Alleen zó kan je binnengaan in Gods Koninkrijk, het Beloofde Land. Waar Hij Koning is en Zijn wil wet.

Het Beloofde Land is een beeld van de nieuwe aarde. Waar straks alle generaties gelovigen tot rust zullen komen!

Onderzoek jezelf eens of je gelooft en vast op God vertrouwt! 

Hoe sta jij ervoor op de drempel van het nieuwe jaar? 

Gods rijke Vaderzegen toegebeden over 2022!

Namens bestuur en team van Onderweg.nu

Bertien

foto’s Unsplash