WIE LUISTERT, WEET MEER…

Die spreuk hoor ik regelmatig langskomen als ik luister naar NPOradio1. De gedachte die dan bij me naar boven komt, is: waar luister ik eigenlijk naar? Hoe filter ik de waarheid eruit?

We worden, als we niet uitkijken, overspoeld met opinies en meningen. Sinds de komst van sociale media als Facebook, Twitter en Instagram kan iedereen daar van alles op droppen.

Of het allemaal klopt? Natuurlijk niet! Velen roepen maar wat op grond van flarden aan informatie.

In de loop van de tijd ben ik voorzichtiger geworden met het overnemen van meningen van mensen. Ieder mens is immers feilbaar.

Zelf ben ik vrij introvert. Meer geneigd tot luisteren dan tot praten. Waar ik vroeger erg onder de indruk kon raken van welbespraakte mensen, merk ik nu een zekere reserve bij mezelf.

Mijn zoektocht naar de waarheid heeft me soms verward. Wat is er een veelheid aan religies, filosofieën en overtuigingen!

Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de Bijbel. Je zou het misschien beter een terugkeer kunnen noemen. Ik heb een streng gereformeerde opvoeding gehad. Daardoor is de Bijbel me altijd vertrouwd geweest.

In geen enkel boek heb ik zoveel wijsheid en waarheid gevonden. In het bijzonder in de persoon van Jezus.

Nu laat ik ‘de wereld’ soms voor wat die is, en zoek ik de stilte op om met lezen en bidden Gods woorden te kunnen verstaan.

Dat zijn momenten waarop ik echte vrede ervaar. Het voelt als ‘zielenrust’. Een prachtig woord voor iets heel kostbaars!

Alles wat moeilijk is verdwijnt dan even naar de achtergrond. Zelfs de last van het verleden voel ik dan niet. Mijn verwarring en geworstel met mijn identiteit bijvoorbeeld, mag ik zo geleidelijk aan achter me leren laten. Stukje bij beetje. Al mijn vragen en onzekerheid. Vanuit de rust die ik gevonden heb. Omdat ik mag geloven en ervaren dat God in Christus van mij houdt, precies zoals ik ben. Hij vergeeft me mijn fouten en Hij is mijn Gids waar ik zo blijmoedig mogelijk achteraan ga!

In Koningen 19: 11 en 12 lees je over Elia die op de Horeb een ontmoeting heeft met God. Die komt niet in een grote krachtige windvlaag, aardbeving of vuur, maar in het gefluister van een zachte bries.

Hij spreekt voortdurend door dingen die je ziet en hoort. Door gedachten en indrukken en bovenal door Zijn Woord.

Het is aan ons om open te staan, te luisteren.

Wie luistert,…

Johanna

Foto’s Unsplash