Who’s your momma?

Mater Anonymus

negen maanden gedragen

in de donkere warmte van haar buik

haar kloppend hart steeds hoorbaar aanwezig

tegen wil en dank de wereld ingeperst

de donkere warmte vervangen

door de kilte van een oogverblindend licht

in plaats van het ritme van het kloppende hart

is er alleen een oorverdovende stilte

warmte zoekend in haar schoot

aan haar borst haar  kloppend hart weer even horend

verlang ik te horen wie ik ben

maar mijn ogen vinden haar ogen niet

en mijn oren horen niet de woorden van haar mond

zelfs in haar schoot

aan haar borst

voel ik mij eenzaam

anoniem

niet gekend

Heer, U kent mij!

U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder

Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt

Heer, U kent mij!

Psalm 139

Ine