Welke visie heeft Onderweg.nu op homoseksualiteit?

Onderweg.nu staat in de traditie van twintig eeuwen christelijke kerk en deelt de geloofsopvatting zoals deze in de apostolische geloofsbelijdenis is verwoord.

De basis voor de manier waarop Onderweg.nu naar relaties en seksualiteit kijkt, vind je op de eerste bladzijden van de Bijbel. In Genesis 1 en 2 wordt beschreven hoe God de mensen geschapen heeft. Als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. God heeft eerst Adam geschapen, maar Adam was alleen. Toen God dat zag, zei Hij: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ en Hij gaf hem Eva. Adam voelde zich direct verwant met deze vrouw, zij was aan hem gelijk, zijn eigen gebeente, zijn eigen vlees. En dan staat er: Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.

Het huwelijk is onderdeel van Gods scheppingsplan, God bepaalt het huwelijk als de plek waar man en vrouw van hun seksuele relatie kunnen genieten.

Mensen van Onderweg.nu geloven dat deze leefregel van God geldt voor alle mensen die Jezus willen volgen.

Meer dan de boven aangehaalde teksten die in de Bijbel gevonden worden met betrekking tot homoseksuele gedragingen is deze visie van Onderweg.nu op seksualiteit in het algemeen ook bepalend voor haar visie op homoseksualiteit.