WEES NIET BANG ANDERS TE ZIJN!

“…het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. ..opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht , waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het Leven.” Filippenzen 2: 13 , 15, 16a

“…Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het Leven hebben.” Johannes 8: 12

“U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheelijken.” Mattheus 5: 14, 16.

Wees niet bang anders te zijn!

De weg achter Jezus aan is de weg naar het Leven. Zo kom je uit in het Gods Rijk.

Wie je voorgingen op die weg getuigen ervan: het is de beste weg. Precies goed voor je!

Anderen worden gezegend als jij dicht bij Hem leeft, omdat je dan helder schijnt in deze donkere wereld!