Wat staat ons te wachten?

In de afgelopen week las ik een drietal berichten, die het delen waard zijn.

Allereerst het artikel van dr. R. Albert Mohler jr, van het Southern Baptist Theological Seminary, een invloedrijke ‘evangelical’ in Amerika over de ‘Equality Act’.

Hierbij een paar gedachten daaruit, vrij vertaald.

Joe Biden beloofde de ‘Equality Act’ (Wet op Gelijkheid) te steunen. De Wet op de Burgerrechten zal daardoor veranderen: seksualiteit, seksuele oriëntatie en gender-identiteit worden toegevoegd aan de categorieën die wetsbescherming genieten. De draagwijdte daarvan is groot, omdat ook huisvesting, werk, publieke voorzieningen, onderwijs, crediet en initiatieven die overheidsgeld ontvangen, hieronder vallen.

Omdat de wet een morele boodschap uitzendt die de uitdijende categorieën van LHBTQI normaliseert, zal het Amerikaanse publieke leven veranderen. Tot in de privésfeer aan toe.

De wet erkent de rechten niet van kerkelijke gemeenten en denominaties. Daarmee wordt druk uitgeoefend op identiteitsgebonden scholen, pastoraat, vrijwilligers en religieuze instellingen. Gelovigen zullen zich moeten voegen naar het nieuwe morele regime, dat zo nodig met sancties komt.

Congreslid David Cicilline is ervan overtuigd dat de wet door het Congres komt. Gevraagd naar de bedreiging die de wet is voor godsdienstige instellingen en hun eigen overtuigingen, zegt hij: “Er zal bekeken moeten worden of hun beslissingen gegrond zijn op hun leerstellingen en hun functie als religieuze organisatie, of dat het een voorwendsel is om te discrimineren.”

Het gaat hier om het einde van godsdienstvrijheid. De bewijslast ligt nu namelijk bij de religieuze instelling om te bewijzen dat haar overtuigingen authentiek zijn, tot genoegdoening van de overheid.

De VS wordt zo een anti-theologische staat. De godsdiensten waar de wet op doelt hebben één belangrijk kenmerk. Ze baseren zich op een gezaghebbende openbaring. Teksten die seksualiteit, huwelijk en gender definiëren in theologische termen. De Thora, de Bijbel, de Koran en andere religieuze teksten worden door Amerikaanse burgers gezien als goddelijk geïnspireerd en als leidraad voor hun gedrag.

Dat verklaart de antipathie van de morele revolutionairen en hun bereidheid om de dwingende kracht van de staat te gebruiken tegen gelovigen. Omdat dergelijke godsdienstige teksten onverenigbaar zijn met de normalisatie van LHBTQI- identiteiten, gedragingen, relaties en gender verwarring.

De wet vormt een bedreiging voor elke claim van goddelijke openbaring die de nieuwe moraliteit, de nieuw uitgevonden definitie van het huwelijk en de nieuwe ‘rechten’ van de LHBTQI revolutie, tegenspreekt. Het gaat hier om de dreiging van een anti-theologische staat en het einde van authentieke godsdienstvrijheid in Amerika.

Je vindt de volledige, Engelse, tekst onder de link:

https://www.thepublicdiscourse.com/2021/03/74750/

Gaat het hier net zo worden? Trends waaien nogal eens over vanuit Amerika. Iemand schreef: “Als het aan mevrouw Kaag en consorten ligt, wordt het hier net zo.

Het tweede artikel dat ik met je wil delen, is wat de hoofdredactie van het RD schreef onder het kopje: ‘Verkiezingsuitslag bevestigt antichristelijk klimaat’.

https://www.rd.nl/artikel/919509-verkiezingsuitslag-bevestigt-antichristelijk-klimaat

Een paar gedachten daaruit.

Met de samenvatting ‘links is verslagen en versplinterd; rechts heeft gewonnen’, is niet alles gezegd over de verkiezingsuitslag. Tijdens debatten maakten de progressieven duidelijk dat ze nu door  willen pakken. Alles wat herinnert aan de joods-christelijke wortels van onze samenleving moet weg.

In het Regenboog Stembusakkoort beloofden acht partijen, inclusief de VVD en het CDA, in te zullen zetten op maatregelen tegen geweld, voor lhbtqi-acceptatie, voor een wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen, definitieve verankering van lhbtqi-rechten in de grondwet, een verbod op zogenaamde lhbtqi-genezing en niet-vrijwillige en niet-medisch noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen.

Inmiddels liet de D66-leider weten niet met de CU samen te willen werken vanwege de medisch-ethische standpunten van die partij.

In ons land is een klimaat ontstaan waarin de ruimte voor het vasthouden aan Bijbelse normen klein wordt.

De druk van de kant van progressieven en conservatieven neemt toe. Laat dat christenen niet verleiden tot liefdeloos gedrag. Of vooral te kijken naar waar links of rechts nog steun en begrip te vinden is. Er is maar één uitweg: de blik naar boven. De Heere regeert.

Een derde artikel dat iemand me tipte, vind je onder de volgende link:

https://www.nd.nl/opnie/opinie/1025795/het-kan-zijn-dat-de-deuren-van-onze-pastors-bnnenkort-voor-ch#/reader?page=11

Het artikel in het ND meldt dat Evangelische kerkleiders in Nederland overwegen om de overheid te waarschuwen tegen een verbod op homogenezing, waardoor ook de godsdienstvrijheid onder druk kan komen (ND 18-3-2021). De Anglicaanse voorganger Ed Shaw schrijft in dit verhaal over de vergelijkbare zorgen in Engeland.  

Die zorgen werden ook verwoord op de TFT zoom-conferentie van 27 februari jongstleden.

“For all Americans”, zei Joe Biden. “Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen”, was de slogan van D66.

De tijd zal leren of zij betrouwbaar zijn.

Als je deze drie berichten in één keer leest, kan de schrik je bijna om het hart slaan. Eerst de vrijheid weg, en wat komt daarna? 

In de gebeurtenissen en ontwikkelingen van dit moment, wereldwijd, herkennen we iets van de weeën waar Jezus over spreekt in Zijn rede over de laatste dingen.

Als je goed luistert hoor je de naderende voetstappen van onze Heer, die zegt:

“Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet!” Johannes 14: 27.

En: “Ik kom spoedig!” Openbaring 22:20.

Maranatha, kom Heer Jezus!