Wat onze identiteit definieert

Momenteel is één van de sterkste overtuigingen die onze samenleving voorstaat dat je gedefinieerd wordt door je seksuele gevoelens. Jouw seksuele gevoelens bepalen wie je bent. Ze bepalen tot in de kern wie je bent. Dit is wat in het algemeen wordt geloofd. Dat betekent dat elke vorm van seksuele oriëntatie dan ook geaccepteerd moet worden. Met als gevolg dat als je hier anders in staat en niet iedere vorm van seksuele oriëntatie goedkeurt of accepteert, dat gezien wordt als een afwijzing van personen  die het betreffen.

Voor ons christenen is het geweldig om te weten dat onze  identiteit in Christus ligt. En het maakt een wereld aan verschil als je dat weet, als je dat beseft en als je daaruit probeert te leven. Paulus schreef in 2 Korinthe 5:17 de zo bekende en geliefde woorden: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Met de nadruk op het woordje is. In Christus ben je een nieuwe schepping en niet zal je worden.

De samenleving wil je doen geloven dat je gedefinieerd wordt door je seksuele gevoelens. En als je werkelijk jouw seksuele oriëntatie bent, dan is seksuele vervulling essentieel. Seksuele en romantische vervulling wordt dan het allerbelangrijkste wat er is. Seksuele vervulling staat dan ten diepste gelijk aan een menswaardig bestaan. De wereld zal op den duur zeggen dat een leven zonder seksuele vervulling het niet waard is om geleefd te worden. Hopelijk zegt de kerk dat niet! De Schriften zeggen dat ook niet, maar onze maatschappij wel.

De Here Jezus laat ons in de Bijbel twee belangrijke dingen zien over seksualiteit. Hij laat ons zien in welke context seksualiteit als een gave aan ons bedoeld is. Maar meer dan dat leert Hij ons – en in Zijn leven laat Hij dat zien – dat seksualiteit en romantische vervulling niet de sleutels zijn om ons compleet te maken. De Here Jezus was immers de meest complete mens die ooit geleefd heeft. En toch leefde Hij celibatair. Dus op het moment dat wij zeggen dat je seksuele en romantische vervulling nodig hebt om echt mens te zijn, dan ontkennen we het mens-zijn van de Here Jezus.

Daarnaast onderwijst Hij ons over een hele andere weg om vervuld te zijn als mens. Hij laat ons zien dat als we verzoend worden met de Vader dóór Hem, dat dat hetgeen is wat ons moet vervullen en wat ons voldoening geeft. En daarom dienen wij als christenen onze identiteit op een hele andere manier te zien. Ik word niet gedefinieerd door mijn zonden. Ik word ook niet gedefinieerd door mijn verlangens. Ik word gedefinieerd door wie ik ben voor het aangezicht van God de Vader in Jezus Christus! Het is enorm bevrijdend om dit te weten, een rotsvast en onwankelbaar fundament voor ons leven.

De wereld wil ons doen geloven dat we gewoon moeten accepteren wie we zijn en daarin onze vervulling moeten zoeken. Eigenlijk zegt ze: ‘Stop ermee om iemand anders te willen zijn. Dit celibataire leven is niets voor jou.’ Maar als we de Bijbel openen, lezen we wie we fundamenteel en ten diepste zijn: iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping. We zijn zonen en dochters van God! En als we er dus naar streven om heilig te leven, als we ernaar streven om aan Christus gelijk te worden, dan gaan we niet tegen de natuur in van wie we echt zijn, maar er juist in mee. Als iemand die in Christus is, ben ik het meest mezelf wanneer ik streef naar heiligheid, niet wanneer ik toegeef aan zonde. 

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.  Johannes 1:12

NB Bovenstaande is een bewerking van een gedeelte uit een toespraak van Sam Allberry.  Te beluisteren via:   https://www.youtube.com/watch?v=fRSt_QKhDUk