Walking on water

Het water wast, de golven groeien

Gepiep van de mast, gekraak van de boeien

Zwarte wolken, een bliksemschicht

Het geraas van de volken, dimmen het licht

Alles verloren! Slechts donderend duister

Maar hoop is geboren, gebaard uit Uw luister

Stormen  bedaren, ontzag voor Uw wezen

De golf buigt eerbiedig. Uw naam is te vrezen

Ik zie Uw gezicht! En wat ben ik blij

Dat heldere licht! Dan wenkt U naar mij

Kom naar me toe! Doe het maar, nu

Ik stap uit de boot, op weg naar U

Euforische stappen, op weg naar mijn Heer

Dan even die twijfel. Ik zak in het meer

Een glimlach, geen vloek! Uw hand uitgestoken

Een drijfnatte broek, maar de vloek is gebroken

Petrus

Gedicht van Richard, naar aanleiding van de geschiedenis in Mattheus 14: 22-33:Jezus wandelt op de zee, als een beeld van dat Hij boven alle dingen staat.