Waarom kan het God schelen met wie ik naar bed ga?

In de zomereditie 2020 van Ascend, True Freedom Trusts’ Magazine, schrijft redacteur Stuart Parker over Sam Allberry’s boekje “Why does God care who I sleɘp with?”  

De engelse tekst vind je onder de link, daaronder een beknopte vrije vertaling:

https://truefreedomtrust.co.uk/why-does-god-care-who-i-sleep-review

Het is belangrijk om je als christen te verdiepen in wat de Bijbel leert, en je af te stemmen op God. In onze cultuur die daar steeds meer mee in strijd is.  

Er zijn overeenkomsten. Zowel de Bijbelse seksuele moraal als de seculiere cultuur keuren seksueel misbruik en seks zonder instemming af. En iedereen weet dat seksueel contact meer is dan een fysieke daad. Volgens de Bijbel verandert de relatie van twee mensen diepgaand als ze “één vlees” worden.

Met seks is het als met vuur: het verwarmt. Maar wie de regels voor brandveiligheid negeert, kan een ravage aanrichten. 

Onze samenleving maakt van seks een genotsartikel. Waar je recht op hebt. Terwijl het de Bijbel gaat om: jezelf geven binnen een levenslang huwelijk van man en vrouw. Buiten die context mis je Gods bedoeling.

De christelijke seksuele moraal benadrukt respekt, wederkerigheid en instemming. In de tijd van het Nieuwe Testament wees de Romeinse cultuur die waarden vaak af. De Christelijke seksuele moraal is nooit “in” geweest. Zal altijd revolutionair zijn.

En “Wat als ik het verknald heb?” Onder die vraag bespreekt Sam Davids gebed, Psalm 51. Als model voor boetedoening. De weg terug naar God is altijd open.

Onze cultuur legt de nadruk op liefde. Dat is goed. Maar ze blijft daarbij oppervlakkig. Ze bewierookt de Hollywood sentimentaliteit. En weigert te leren van Degene die de Liefde Zelf is (1 Joh 4:7, 8).

Het is verrassend dat, áls je Gods richtlijnen volgt ( wat soms ‘nee’ zeggen tegen je eigen verlangens inhoudt), je anderen juist méér leert liefhebben:

“Wij zouden iemand op een verkeerde manier willen liefhebben. God roept niet op om hen mínder lief te hebben, maar ánders. Wat betekent: méér van hen houden” (p.114)

Je kunt anderen pas liefhebben, als je van God houdt, is Sams antwoord op de vraag: “Waarom kan het God schelen met wie ik naar bed ga?” De twee elementen van het liefdesgebod horen bij elkaar (Mk 12:29-231):

“Het kan God schelen met wie wij slapen, omdat Hij wil dat we elkaar op een goede manier liefhebben. Dat kan betekenen dat we ánders liefhebben dan naar ons gevoel… God wil dat we Zíjn liefde kennen. Zó als onze liefde voor elkaar verbonden is met liefde voor Hem, zó is  seksualiteit bedoeld om verbonden te zijn met Gods liefde voor ons. Ze verwijst ernaar.” (p.120)

God heeft de wereld lief. Het is als een romance: Jezus de Bruidegom, wij Zijn bruid. Het huwelijk en de romantische kant ervan kan je verwarren met de grotere realiteit:

“Het christelijk huwelijk heeft een doel en voordeel voor man en vrouw, én het is een voorafschaduwing en voorproefje van wat God geeft in Jezus.” (p.134)

Op de laatste pagina vertelt Sam over zijn homoseksuele gevoelens en commitment om celibatair te leven.

Beide foto’s: screenshots truefreedomtrust.co.uk