Vrijheid van godsdienst en meningsuiting

Op 12 februari schrijft Patrick Simons voor CIP (naar informatie uit The Guardian) dat Franklin Graham zijn evangelisatietour door Groot Brittannië door wil zetten. Ook al wordt hij als spreker in diverse plaatsen geweigerd vanwege zijn visie op homoseksualiteit. Al eerder, op 21 januari, schreef het CIP over activisten in Sheffield die aangaven dat Grahams uitspraken het recht op vrijheid van meningsuiting ver voorbij zouden gaan: “Zijn uitspraken sporen mensen aan tot haat en geweld richting de LHBTI-gemeenschap”.

Graham zei even geleden bijvoorbeeld dat op grond van de Bijbel het huwelijk is bestemd voor een man en een vrouw. Die visie zorgt er voor dat bijna zijn hele tour werd geannuleerd.

Volgens de Britse krant heeft Graham inmiddels advocaten ingeschakeld die onderzoeken of zo’n weigering juridisch wel kan: “De contracten zijn getekend en in sommige gevallen is er zelfs een aanbetaling gedaan”, zei Graham, “Ik word geweigerd op religieuze gronden. Het gaat om de vrijheid van godsdienst en meningsuiting”.

Dat is een actueel thema.

Zoals ook blijkt uit het NPO radio1 programma “Dit is de dag” met Pieter Moens van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, Johannes ter Hoof van Homo in de klas en SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Van Dijk stelde Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek van Pointer, een journalistiek platform.

Op 5 februari was op de gelijknamige site te lezen: “Eén op de vijf reformatorische scholen vindt homohuwelijk moreel onacceptabel. In de identiteitsverklaringen van deze scholen staan afwijzende uitspraken over homoseksuele relaties. Zoals bijvoorbeeld dat seksualiteit alleen plaats kan vinden binnen een huwelijk van één man en één vrouw. Belangenorganisaties van homo’s vrezen dat dit een onveilig klimaat creëert voor LHBTI-leerlingen op deze scholen”.

Via de volgende link kan je het gesprek beluisteren

nporadio1 Dit is de dag

Op reformatorische scholen zou een mening worden opgedrongen.

Door de andere partij niet? De mening namelijk dat je een huwelijk anders dan tussen een man en een vrouw normaal moet vinden. Wordt er zo niet een onveilig klimaat gecreëerd voor mensen met homoseksuele gevoelens die bij Gods woord willen leven?

Onze grondwet regelt de verhoudingen tussen burgers. In verband met ons democratisch beginsel moet er ruimte zijn voor andersdenkenden. Als je mening nu is dat een huwelijk een verbond is tussen een man en een vrouw, zou je die mening dan niet mogen uiten?

Moeten we straks een advocaat inschakelen om onze leefruimte te verdedigen?