VRIJHEID OF SLAVERNIJ

‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’  Galaten 5:1 NBV21

Er zijn er die je voorhouden wat échte vrijheid is:

je leeft zoals je voelt en denkt. Dan word je een vrij en gelukkig mens.

Daar heb je recht op. Je mag zelf kiezen.

De Bijbel heeft natuurlijk afgedaan. We leven nu in de eenentwintigste eeuw. We weten zoveel meer en beter.

Geloven in de Bijbel is achterlijk en soms gevaarlijk.

Maar is dit wel zo?

Vrijheid zonder beperking is geen vrijheid. We worden ook nog steeds geacht te stoppen voor een rood licht.

We zijn vrij door te rijden, maar het kan ernstige gevolgen hebben.

Zo wordt van de Bijbelse waarheid een leugen gemaakt.

De leugen wordt tot waarheid verheven en verheerlijkt.

Het kwade wordt goed genoemd en het goede kwaad. En de vrijheid?

Die is er zolang je instemt met het nieuwe denken. Doe je dat niet dan blijkt de vrijheid tegen te vallen.

Wat is dan vrijheid?

Er is volgens de Bijbel maar een echte vrijheid. Je wordt niet bevrijd door het toegeven aan gevoelens en

gedachten, wat die dan ook maar mogen zijn.

De Waarheid is Jezus Christus en vrij is ieder die door Hem is vrijgemaakt.

‘Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ Joh. 8:36 NBV21

Vrij in Christus.

Vrij om te kiezen.

Vrij om te denken.

Vrij om te geloven.

Vrij om te zijn.

Volkomen vrij.

Volgens richtlijnen die Hij ons heeft geven.

Die richtlijnen zijn in liefde gegeven. Dat betekent niet dat het altijd eenvoudig is of vanzelf gaat.

Daarom heeft God ons de Heilige Geest geschonken. Hij helpt ons, troost ons en leidt ons.

‘Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt,

maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.’ Jesaja 40:31 NBV21

En daar hoog in de geestelijke sfeer met Jezus zijn we vrij.

Dat is echte vrijheid!

Jetty

Foto’s Unsplash