VREDE VANBINNEN

‘Vrede zij in jou!’ Psalm 122: 8

Shalom is een van de mooiste woorden in de Bijbel.

Het gaat daarbij om één van de karakteristieken van God Zelf. Een typerende eigenschap: onverstoorbare vrede die door niets en niemand kan worden aangetast. En waar we allemaal naar op zoek zijn.

Hij deelde Zijn shalom met Jezus, die naar de aarde kwam. En op Zijn beurt deelt Jezus die vrede uit aan ieder die in Hem gelooft. Door Zijn Geest.

Als je die shalom ervaart, in wat voor omstandigheden ook, dan is dat door de aanwezigheid van Zijn Geest in jou, waardoor een stroom van levend water uit je innerlijk kan vloeien, waaraan anderen hun geestelijke dorst kunnen lessen.

Zo kwam Jezus in het midden staan van Zijn angstige leerlingen, toen zij zich verscholen achter gesloten deuren. Om hen met Zijn shalom te zegenen.

Al hun angst verdween toen. En maakte plaats voor blijdschap. Hoewel de omstandigheden hetzelfde bleven.

Vrede voor heel de aarde is nog toekomstmuziek. Dat geldt ook voor de stad Jeruzalem.

Maar de shalom van het ‘verborgen koninkrijk van Jezus is al volop aanwezig!

Pas als Hij, de Koning die eerst verworpen werd, uit de hemel terugkeert om op de troon van David te gaan zitten, zal in Jeruzalem – stad van vrede – shalom heersen. Zijn wil zal worden gedaan in hemel én op aarde.

Niet eerder!

Tóch kun je de shalom van Gods Koninkrijk, dat niet van deze wereld is, nu al ervaren. Namelijk op plaatsen waar de Vredekoning Jezus Zijn onderdanen ontmoet. Waar Zijn vrede heerst.

Hij belooft: ‘Waar twee of drie samen zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden!’