Vraag & antwoord

Wat is homoseksualiteit?

Het woordenboek definieert homoseksualiteit als: de seksuele voorkeur die wordt gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van dezelfde sekse. Het woord homoseksualiteit is afgeleid van het Griekse woord 'homos' (gelijk) en het Latijnse woord 'sexus' (geslacht). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen homoseksuele gevoelens, homoseksueel gedrag en ...

Is homoseksualiteit aangeleerd of aangeboren?

In hoeverre homoseksualiteit aangeboren is dan wel het resultaat van een ontwikkeling die op jonge leeftijd begint, is moeilijk te zeggen. Homoseksualiteit is een diep geworteld gevoel, waarvan je vaak de indruk hebt dat het helemaal bij je hoort. Veel mensen hebben dan ook het idee dat ze zo geboren ...

Is homoseksualiteit te genezen?

Vanaf het begin van de psychiatrie werd homoseksualiteit gezien als een psychische stoornis. In 1973 is homoseksualiteit verwijderd uit de DSM, het handboek dat psychische stoornissen beschrijft. In deze tijd wordt homoseksualiteit niet meer gezien als een ziekte, er is dus ook geen sprake van genezing van homoseksualiteit. Ondanks de ...

Zijn seksuele gevoelens je hele leven hetzelfde?

Seksualiteit is geen 'statisch' gegeven: gevoelens kunnen tijdens je leven veranderen. Het is duidelijk dat seksualiteit in de kinderjaren iets heel anders is dan tijdens de pubertijd. In de pubertijd kun je soms in een rollercoaster van gevoelens terecht komen. Je wordt verliefd op een jongen maar je vindt meisjes ...

Wat staat er in de Bijbel over homoseksualiteit?

Het woord homoseksualiteit of homoseksueel komt in de Bijbel niet voor. Wel zijn er enkele bekende teksten die in dit verband vaak worden aangehaald. Je vind deze teksten in:
  • Genesis 19:5 en Rechters 19:22, waar de mannen van de stad tegen de man, die onderdak verleent aan gasten, zeggen: ...

Hoe worden de Bijbelteksten over homoseksualiteit in de praktijk geïnterpreteerd?

De conclusies die uit de bovengenoemde teksten getrokken worden, zijn zeer uiteenlopend.
  • Sommige christenen concluderen uit deze teksten dat zowel homoseksuele gevoelens als homoseksueel gedrag voor God een gruwel zijn en dus ten zeerste moeten worden afgekeurd. In extremo kan dit standpunt zowel in kerken als in families leiden ...

Welke visie heeft Onderweg.nu op homoseksualiteit?

Onderweg.nu staat in de traditie van twintig eeuwen christelijke kerk en deelt de geloofsopvatting zoals deze in de apostolische geloofsbelijdenis is verwoord. De basis voor de manier waarop Onderweg.nu naar relaties en seksualiteit kijkt, vind je op de eerste bladzijden van de Bijbel. In Genesis 1 en 2 wordt beschreven ...

Is homoseksualiteit zonde?

Op deze vraag worden ook in christelijke kringen heel verschillende antwoorden gegeven. Voordat op deze vraag wordt ingegaan is het goed eerst stil te staan bij de vraag wat zonde is. Het woord voor zonde dat in het Grieks wordt gebruikt, is 'hamartia'. Dit is van oorsprong een begrip uit ...

Streeft Onderweg.nu verandering van seksuele gerichtheid na?

Onderweg.nu ziet het als de roeping van iedere christen om na zijn bekering een leven te gaan leiden, dat steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper (Kolosse 3:10). Als christen word je dus vernieuwd, je groeit, je verandert. Je leert leven in een liefdevolle relatie met God en ...

Maar als je homoseksuele gevoelens hebt, wat dan?

Als je christen bent en je hebt homoseksuele gevoelens, dan is het vaak moeilijk om je weg daarin te vinden. Er zijn kerken die ervan uitgaan dat de Bijbel niet spreekt over homorelaties gebaseerd op liefde en trouw. Men beschouwt deze relaties dan ook als goed, men kan in deze ...

Wat kan Onderweg.nu voor jou betekenen?

Als Onderweg.nu vinden we het belangrijk dat jij je verhaal kwijt kunt en dat je merkt dat je gehoord en begrepen wordt. Je hebt mensen nodig die je willen ondersteunen en bemoedigen. Mensen, die je niet laten vallen als het moeilijk voor je is. Mensen, die de genade, barmhartigheid en ...

Is homoseksualiteit aangeleerd of aangeboren?

In hoeverre homoseksualiteit aangeboren is dan wel het resultaat van een ontwikkeling die op jonge leeftijd begint, is moeilijk te zeggen. Homoseksualiteit is een diep geworteld gevoel, waarvan je vaak de indruk hebt dat het helemaal bij je hoort. Veel mensen hebben dan ook het idee dat ze zo geboren ...