VITALE VRIENDSCHAPPEN

‘Ik heb jullie vrienden genoemd,’ zegt Jezus in Johannes 15:15, als Hij voor de laatste keer het Joodse Paasfeest viert met Zijn discipelen. Ze hebben Hem ontmoet. Hij zei ‘Kom’, en dat deden ze.

Een paar gedachten bij deze woorden van Jezus.

1.Blijkbaar raakt Jezus verborgen snaren, emoties diep in je hart. En dat gebeurt nog! Hij deed het bij mij. En pas hoorde ik het van 30 mensen in Afrika die een eigen kerkje zijn begonnen. Alsook dat er in de buitenwijken van Cairo een opwekking aan de gang is, en in India mensen tot geloof komen in Jezus. Door een ontmoeting met Jezus draait je leven 180*. Johannes, stoere visser, ligt tijdens de maaltijd vertrouwd tegen Hem aan. Zo vertrouwd als wij zelden zijn! Prachtig beeld van hoe vriendschap kan zijn. Ik stel me zo voor dat als die vrienden samen langs het meer van Tiberias liepen, er weleens een arm om een schouder werd gelegd. Johannes ligt tegen Jezus aan. Zo kroop ik tegen mijn vader aan op de bank. Zo vertrouwd. Misschien ken je het ook. Of misschien heb je die vertrouwdheid en veiligheid als kind gemist. Dan nog is dat verlangen aanwezig. God heeft het namelijk in ons gelegd: te kunnen schuilen en je ontspannen bij een ander.

2.Door de eeuwen heen hebben christenen die vertrouwdheid met Jezus ervaren. Je hoort het in liederen als: ‘Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus.’ Of ‘Veilig in Jezus’ armen.’ Wie zou dat niet willen! Ken jij er iets van? Zo dichtbij en vertrouwd zijn met Hem die zo super aantrekkelijk is: kinderen klimmen op Zijn schoot, volwassenen zoeken Hem op in de stilte, ’s nachts. Hij nodigt voortdurend, namens God. En dat doet Hij nog steeds: ‘Kom, Ik geef je rust.’ Díe Jezus zegt tegen Zijn discipelen: ‘Ik noem jullie vrienden!’ Bij vriendschap gaat het om vertrouwdheid. Ongehinderde openheid, kennen van dichtbij. Zoals het Gods bedoeling was in het begin voor de omgang tussen Hem en de mensen. Dat zijn we zo kwijt. Wel, Jezus geeft je daar weer deel aan. Dat is Gods evangelie!

3.Tijdens die laatste maaltijd, terwijl Johannes tegen Hem aanligt, gebruikt Jezus als voorbeeld van de vriendschap die Hij bedoelt het beeld van een wijnstok en ranken! Zó verbindt Hij jou met Zichzelf en met de andere vrienden. Ieder die gelooft, doopt Hij met Zijn Geest. En dan zegt Hij: ‘Jullie heb Ik vrienden genoemd.’ De vriendschap die Jezus aanbiedt, is voor iedereen bedoeld. Toch is Hij geen allemans vriend. Zijn vriendschap is ook niet vrijblijvend. ‘Jullie zijn mijn vrienden,’ zegt Hij, ‘als je doet wat Ik zeg.’ De voorwaarde is: verbonden zijn en blijven met Hem, als een rank aan een wijnstok.

4.Door Jezus kan je God de Vader leren kennen en ervaren. Let op! Het gaat om God, die in Jezus Zelf naar de wereld kwam. Daarmee is gezegd dat deze Vriend God Zélf is, en dat als je gelovig mag zijn, Hij– in jou – aanwezig is in de wereld. Hij legt Zijn gedachten in je door Zijn Woord en Geest. Niet voor even, maar 24/7. Hij is bij ons, in ons midden, ook nu. Paulus zegt in Efeze 1: ‘Jullie zijn gestempeld met de H.G. En daarmee een erfgenaam van alles wat God belooft.’ Die verbondenheid blijft dwars door dit leven en dwars door de dood heen!

5.’Blijf in Mij,’ zegt Jezus. Dat houdt in: ‘Blijf in die vriendschap met Mij, totdat Ik kom en je Mij zult ontmoeten en zien zoals Ik ben. Zorg ervoor dat je niet losraakt van Mij.’ Hij is elk moment intiem bij je betrokken en leert je om je altijd van Hem bewust te zijn! Hij woont in het centrum van je innerlijke wezen. Als je dat nog niet zo kent, praat en bid er dan eens over. Alleen of samen met anderen.

6.Vriend zijn van Jezus is niet: aan Hem gelijk zijn. Hij is de hoogste Koning. Geef Hem daarom de ruimte om Zijn plan in jouw leven uit te voeren. Bewandel je levensweg met Hem, onder Zijn leiding. Ook als je te ver gegaan bent en je je schaamt: je bent altijd welkom. Hij vraagt om een keuze. Kom, sta op, steeds weer! Daarbij geldt dat je omgeving of situatie niet persé verandert, maar jij wel, als je kiest, ervoor gaat, met Gods hulp. iemand zei het onlangs zo: ‘Maak van je shit een hit!’ Daar heb je God én mensen, vrienden bij nodig!

Bertien

Foto’s Unsplash