VERLEIDING

Verleidingen, iedereen krijgt ermee te maken.

Paulus schrijft erover aan Timotheus:  ‘Demas heeft mij verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen.’ 2 Timotheus 4: 10,11

Demas, de medewerker van Paulus, kiest uiteindelijk toch voor de wereld, terwijl Lukas Paulus trouw blijft tot zijn dood: ‘…het moment waarop ik heenga nadert.’ Paulus in 2 Timotheus 4:5,6

We maken allemaal keuzes, die invloed hebben op ons en op onze naasten. Eva’s keuze heeft desastreuze gevolgen gehad voor de mensheid, maar… God ging wel door met Zijn plan met de wereld. Dat geeft troost.

Keuzes kunnen fout aflopen, maar foute keuzes hebben nooit het laatste woord.

Van Demas weten we niet of hij nog terugkwam van zijn keuze. Wel wordt hij in de Bijbel door Filemon als medewerker van Paulus genoemd in vers 24 . Ook hier moeten we niet in de verleiding komen hem af te schrijven.

Was of is er een situatie waarin jij je afgeschreven voelde of voelt?

In welke psychische, emotionele of lichamelijke behoeften ben jij geraakt, tijdens een verleiding in jouw leven?

Zijn beproevingen en verleidingen zinvol? Wat heeft God er mee te maken, denk je?

In de Bijbel komen we  continu mensen tegen die beproevingen meemaken.

Wie is een voorbeeld voor jou? Kan je uitleggen waarom?

‘Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.

Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid!’  Jacobus 1:2, 3

Elvira in Lachai Roï, de Levende die mij ziet op mijn levensreis, Boekscout Soest, 2021.