VERKEERDE INVLOED

Jezus waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.’ Markus 8:15

Jezus gebruikt het beeld van zuurdesem of gist wel vaker. Gist doortrekt het deeg. Ook al lijkt het een klein en onbelangrijk ingrediënt, het trekt door het hele deeg heen.

Net zo is het met het koninkrijk van God, zegt Jezus in Mattheus 13. Hoewel je het begin ervan nauwelijks ziet, zal het groeien en invloed hebben op individuele mensen en op de hele wereld.

Die doorwerking van Gods koninkrijk is een zegen.

Maar in Markus 8 noemt Jezus een ander soort desem, waar Hij Zijn volgelingen voor waarschuwt: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en van Herodes.’

Net als van gist gaat er van ieder mens invloed uit.

Wees bedacht op beïnvloeding vanuit bovengenoemde hoek, zegt Jezus.

In Lukas 12 noemt Hij de zuurdesem van de Farizeeën: huichelarij.

Het lijkt erop dat Jezus’ waarschuwing alleen geldt voor die tijd en omstandigheden. Als Hij wijst op het uiterlijk vrome gedrag van Farizeeën, waaronder trots, moralisme en het oordelen over anderen schuilgaat.

Maar is zo’n houding niet in elke tijd een gevaar voor de volgelingen van Jezus? Ook nu? Je kunt er zomaar in meegaan. We verharden zo gemakkelijk ten opzichte van elkaar.

En het zuurdesem van Herodes? Waar staat dat voor?

Herodes Antipas is de zoon van de Herodes van de kindermoorden in Bethlehem. Hij speelt onder één hoedje met de Romeinen.

Hoe de sfeer aan zijn hof is, weten we door het verslag van een feest. Herodes wil niet afgaan voor zijn gasten. En dat kost Johannes de Doper zijn leven.

Tijdens Jezus’ proces hoont Herodes hem, samen met zijn soldaten. Dikke pret, als ze Jezus een kleed omhangen en Hem bespotten. Diezelfde dag worden Herodes en Pilatus vrienden.

De sfeer om deze man heen, de invloed die er van hem uitgaat, is hardheid en machtspolitiek.

Ook dit is door de tijden heen een gevaar voor de volgelingen van Jezus.

Het kan zomaar gebeuren dat je de macht naar de ogen kijkt.

Tegenover dergelijke gevaren stelt Jezus de positieve macht van het gist van het koninkrijk van God.

De Geest van Jezus is de gist die we nodig hebben. De Geest door Wie we altijd en overal met Hem verbonden kunnen zijn. Met Jezus, die de voeten van Zijn leerlingen waste. In plaats van macht uit te willen oefenen.

Als je met Hem verbonden blijft, dan verspreid je de goede gist. En worden de vruchten van Zijn Geest zichtbaar in je doen en laten, zoals mildheid, zachtmoedigheid, liefde en zelfbeheersing.

Aan jou de keus!

Foto’s Unsplash