Veranderd!

‘Maar Zacheus was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden!’  Lucas 19:8

Zacheus?

Een man met een bloedzuigersmentaliteit!

Niet vies van afpersing. Misbruik van mensen.

Druk met geld en uiterlijk.

Trots, ijdel en leugenachtig.

Deze keurig geklede meneer wordt door iedereen met de nek aangekeken.

Maar nu?

Op zijn korte beentjes staat hij daar voor Jezus. In zijn kamer. 

‘De helft van alles gaat naar de armen, Heer!’

Hij heeft daarin iets van God die ook voorrang geeft aan mensen die niets hebben en tekort komen.

Hij wil zijn uiterste best gaan doen om zijn fouten te herstellen. Waar hij maar kan.

Omdat hij overloopt van de liefde, die hij ontvangt van Jezus.

Daar wordt hij helemaal anders door!

Hier zie je iets van hoe een gered mens in elkaar zit.

Totaal veranderd in zijn denken, doen en laten!

Bekeerd…

Foto’s Unsplash