Vanuit het bestuur

Vanwege de aanhoudende Corona-virus dreiging heeft het bestuur besloten onze ontmoetings-  en bemoedigingsdag, die gepland staat voor 12 september, uit te stellen. “Logisch, maar ook jammer.” “Jammer, maar een goed besluit.” “Duidelijk en begrijpelijk.” Zijn zo wat reacties.

Natuurlijk hadden we elkaar graag ontmoet en gesproken. Maar door het niet samen kunnen zingen, en je aan de 1,5 meter-afstand-regel moeten houden, terwijl je een hele dag samen bent, eet en praat, zou de dag sowieso minder het karakter van een ontmoeting geven. En voor mensen die behoren tot de risico-groep zou een eventuele besmetting erg gevaarlijk kunnen zijn. 

We blijven uitzien naar een dergelijke ontmoeting! Wie weet zal het mogelijk zijn in de winter of lente. Een dag van bemoediging en gebed bijvoorbeeld. Je leest er tegen die tijd over op deze site. En tot die tijd blijven we elkaar in kleinere groepjes bemoedigen.

Ook True Freedom Trust, onze Engelse zusterorganisatie, besloot haar jaarlijkse conferentie dit jaar niet door te laten gaan, vanwege de blijvende Covid-19-dreiging. Onder de volgende link legt Stuart Parker uit hoe ze tot deze beslissing gekomen zijn: https://truefreedomtrust.co.uk/national-2020

In plaats daarvan biedt TFT de mogelijkheid om deel te nemen aan een zoom-conferentie, en wel op 3 oktober. Met als titel: The Intimacy Deficit / Gebrek aan intimiteit. Spreker is Ed Shaw.

De tijd is kort en de plaatsen zijn beperkt. Dus schrijf je zo snel mogelijk in! Onder bovenstaande link vind je informatie over hoe je een plaats kunt reserveren. Voorwaarde om aan deze dag mee te kunnen doen is dat je lid bent van TFT. Ben je geen lid, dan kan het interessant zijn om na 3 oktober via de site van TFT het onderwijs van Ed Shaw te volgen. Als je er prijs op stelt om na 3 oktober een samenvatting van Eds toespraken in het Nederlands te ontvangen, dan kan je dat aangeven via het contactformulier.

Over de spreker: Ed is voorganger van het Emmanuel Stads Centrum in Bristol, en bestuurslid van de stichting Living out (zie voor info de site www.livingout.org) . Ed schreef het boek “The Plausibility Problem”, dat in het Nederlands uitkwam in 2015 onder de titel “Geloofwaardig, over kerk en homoseksualiteit.

Hij schrijft: “Als je als christen niet geniet van “leven in overvloed”, dat de Goede Herder Zijn schapen geeft, naar Johannes 10: 10, dan komt dat door het ontbreken van één-zijn of verbondenheid met God, met jezelf, met anderen en met de schepping.  God schiep ons om te genieten van leven-gevende intimiteit in elk van die 4 kernrelaties. En we blijven worstelen in ons leven als we die niet kennen. We nemen de tijd om samen na te denken over hoe we kunnen groeien in het ervaren van intimiteit met God, onszelf, anderen en de schepping.

Ik wens ons allemaal nog een fijne en gezegende zomertijd toe, waarin we mogen genieten van Gods aanwezigheid, in verbondenheid met elkaar en de natuur om ons heen!