Van licht beroofd

‘Wie onder u vreest de Heer, wie hoort naar de stem van Zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de Naam van de Heer en steune op zijn God.’ Jesaja 50: 10

Er staan in de Bijbel twee keer zoveel teksten over licht als over duisternis.

‘God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.’

Jezus zegt: ‘Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’

‘Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.’

Toch kunnen er perioden en omstandigheden in je leven zijn, waarin je het idee hebt dat God ver weg is, doof en onbereikbaar. Dat is mijn ervaring in elk geval.

 Ook in de Bijbel kom je dat tegen. Heman, de schrijver van Psalm 88, roept tot God. Maar krijgt geen antwoord! Hij ervaart zwijgende duisternis! Of dat bekende vers uit Psalm 23: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.’

Het wordt hier in één adem gezegd. Maar weet iemand hoe lang, diep en breed dat dal was? En op welk moment de belijdenis ‘ik vrees geen kwaad’ werd uitgesproken? Aan het begin of aan het einde van dat dal?

De vraag, mijn vraag is dan ‘Hoe kan dit sporen met Uw belofte  van ‘dag aan dag draag Ik je, Ik zal je niet begeven of verlaten. Ik ben altijd bij je’?

Daarover nadenkend  kwam Psalm 121 in mijn gedachten, vers 5: ‘De Heer is uw Bewaarder, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand.’

Van je schaduw kan je twee dingen zeggen. Het is nooit de schaduw van iemand anders! En een schaduw kan niet los van jou bestaan. Hij is er bij de gratie van jouw bestaan.

Een schaduw is altijd zwart!! In het dal van diepe duisternis wordt de schaduw in die duisternis opgenomen. Je ziet hem niet. MAAR HIJ IS ER WEL!!

Hij gaat naast je, onverbrekelijk met mij en met jou verbonden! Ook al kun je Hem niet voelen of ervaren, Hij is bij je! 

Op een paar plaatsen in de Bijbel vind je de oproep: ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven!’ Geloof dat is: vertrouwen op…Ja, op wie?

‘Opdat u zou weten dat de Heer uw God, de enige is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens hen die Hem liefhebben.’

‘Wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar!’

Ja, wij mogen op God vertrouwen. In elke situatie van ons leven, hoe je je ook voelt. Hij is betrouwbaar tot het einde en Zijn Woord staat voor eeuwig.

‘Wie onder u vreest de Here, wie hoort naar de stem van Zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de Naam van de Heer en steune op zijn God.’

Gedachtenspinsel van Johan Berkhof

Aangehaalde teksten: 1 Joh 1:5; Joh 8:12; Rom 1:17; Ef 5:8; Gal 3:11; Hebr 13: 5b; Hab 2:4b; Deut 7:9; Spr 29:25.

Foto’s Unsplash