Uit de stilte

In 1975 startte in Amsterdam EHAH, dat deel uitmaakt van de vereniging ‘Tot Heil des Volks’, met hulpverlening gericht op vragen rond homoseksualiteit. Een kwart eeuw later biedt het bureau hulp bij alle soorten hulpvragen rond seksuele identiteit. In de “feestbundel” die EHAH ter gelegenheid van z’n 25-ste verjaardag samenstelde, wordt door interviews en korte redactionele bijdragen geschetst hoe EHAH hulp biedt aan mensen “die in hun leven de seksuele gebrokenheid als extra pijnlijk ervaren.” Zo krijgt de lezer een beeld van de manier waarop in orthodox-christelijke kring wordt omgegaan met homoseksualiteit en problemen rond seksuele identiteit. Een goed leesbare bundel, die vooral in rechtzinnige omgeving op prijs gesteld zal worden.
(Biblion recensie, Drs. P.F. Goedendorp) (Samenvatting Bol.com)