Uit de kast komen: ook een christelijk dilemma -2

Hoe moet je uit de kast komen?

Het is Gods bedoeling dat onze woorden en daden als volgelingen van Jezus, worden geïnspireerd en geleid door Zijn Heilige Geest. Petrus en Paulus leggen er de nadruk op om in onze omgang met anderen vooral vriendelijk en met respect te reageren: ‘Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect’, schrijft Petrus in 1 Petrus 3:16. ‘Laat wat je zegt altijd aangenaam zijn en ‘gekruid met zout’, schrijft Paulus in Colossenzen 4:6. We moeten de waarheid spreken en dat in liefde, naar Efeziërs 4:15. De waarheid spreken in liefde heeft niet alleen betrekking op de manier waarop we het evangelie verkondigen, maar ook op hoe we omgaan met de mensen om ons heen. Dat maakt het belangrijk om in een geest van op de ander gerichte zachtheid en nederigheid uit de kast te komen. In tegenstelling tot het ‘rondbazuinen’ dat tegenwoordig de trend is. De Bijbel waarschuwt ervoor niet te véél te delen:

‘In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet’, lees je in Spreuken 10:19.

‘Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in… iemand met inzicht is bezonnen van geest,’ lees je in Spreuken 17:27-28.

‘Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheid’, lees je in Spreuken 21:23.

Hoe verleidelijk het ook mag zijn om je te schikken naar het patroon van de wereld om uit de kast te komen door middel van een grootse aankondiging aan zoveel mogelijk mensen, het past een christen om daar wel overwogen en zorgvuldig mee om te gaan. Laat het een daad van liefde zijn, eerst voor God en dan voor degene(n) met wie je deelt. Omdat je Christus volgt, is het essentieel om geloofsgenoten te laten weten wat je SSA, het je aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, betekent voor je geloof en je manier van leven in de toekomst. Het is ook essentieel die anderen te laten weten wat jouw SSA voor hen betekent. Ik stel me zo voor dat je je coming-outverklaring opbouwt rond drie belangrijke, en even belangrijke, punten wanneer je besluit uit de kast te komen tegenover medechristenen:

  1. Verklaring: het feit van je SSA
  2. Getuige: je intentie om trouw te blijven aan Gods standaard van seksuele reinheid
  3. Verbinding: inzetten op een dieper niveau van relatie als gelovigen

Deze drie elementen zorgen ervoor dat je verklaring helder en eenduidig is. Ze zullen mensen ook helpen inzien dat je verklaring een getuigenis van geloof is en geen getuigenis tégen het christelijk geloof. Afhankelijk van je specifieke omstandigheden kan je verklaring ongeveer als volgt klinken:

Ik voel me aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht. Ik kan deze aantrekkingskracht niet veranderen, maar ik kan wel mijn reactie erop beheersen. Ik wil dat je weet dat ik toegewijd ben om Christus in zuiverheid te volgen. Ik denk ook dat God wil dat je dit weet, zodat je mij en mijn geloofswandel beter kunt begrijpen, en voor me kunt bidden.

Conclusie

Voor een christen is uit de kast komen een daad van liefde, maar niet op dezelfde manier als voor de wereld. Uit de kast komen voor een christen is ondergeschikt aan je identiteit in Christus, en gericht op de ander, met zachtmoedigheid en nederigheid. Het is bovenal een vorm van getuigenis. Het doel, voor zowel de spreker als degene die luistert, is meer geloof, meer liefde en een betere relatie.

door Rick E. directeur van Free in Christ Ministries, met goedkeuring vrij vertaald en geplaatst.

Coming out of the closet: A Christian dilemma also (freeinchristministries.org)