Uit de kast komen: ook een christelijk dilemma -1

De afgelopen decennia wordt het uit de kast komen – openheid geven over het feit dat je je aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht (Same Seks Attraction, afgekort SSA) tegenover familie en vrienden – aangekondigd als een belangrijke stap in iemands leven. In veel gevallen, vooral onder beroemdheden, is het inmiddels een trend om uit de kast te komen door middel van een grootse aankondiging op sociale media. Zulke aankondigingen halen doorgaans de nationale en internationale krantenkoppen en worden enorm toegejuicht.

De rode draad in dergelijke coming-out-aankondigingen is het omarmen van je ‘ware identiteit’. Elke keer dat het woord ‘identiteit’ ter sprake komt, moet je als christen opletten! Onze identiteit ligt immers in Christus, en Christus alleen. Alle andere identiteiten belasten je en brengen je terug naar de slavernij van voordat je Christus leerde kennen en in en door Hem gerechtvaardigd werd, naar Galaten 5:1: ‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgekocht. Sta dan in die vrijheid en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’

Dit roept de vraag op of er überhaupt een goede manier is voor een christen, die zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, om uit de kast te komen. In dit artikel sta ik erbij stil waarom het uit de kast komen een goede keuze kan zijn voor een christen met homoseksuele gevoelens, en hoe dat een vorm van christelijk getuigenis zou kunnen zijn.

Waarom uit de kast komen?

‘Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.  Er is een tijd om te zwijgen en een tijd op te spreken,’ lees je in Prediker 3:1, 7b. Uit de kast komen kan goed zijn voor een christen die zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, als het je trouwe getuigenis in zachtmoedigheid en nederigheid dient. Daarmee bedoel ik, als door je getuigenis je liefde en toewijding aan God duidelijk wordt, en je op zó’n manier uit de kast komt, dat anderen daarin iets van de stille kracht van de Heilige Geest proeven. Uit de kast komen dient dat doel niet altijd op elk gebied van je leven. Dus is het belangrijk dat je er als christen over nadenkt tegenover wie je openheid zult geven.

Bij wie uit de kast komen?

Je wilt zorgvuldig zijn en alleen iemand in vertrouwen nemen, die ‘betrouwbaar van geest is,’ naar Spreuken 11:13. De eerste stap om uit de kast te komen zou tegenover God kunnen zijn, die de meest betrouwbare is van allemaal: ‘Vertrouw op hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht,’ lees je in Psalm 62:9.

Het is ook belangrijk om medegelovigen de mogelijkheid te geven om jouw lasten te delen, naar Galaten 6:2: ‘Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.’  Door een vertrouwd iemand te vertellen dat je je aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht, kan hij of zij begrijpen waarom je met leden van hetzelfde geslacht en leden van het andere geslacht omgaat zoals je doet. Het kan een gelegenheid zijn om gebed te vragen dat specifiek is voor jouw omstandigheden. Het kan ook geruststellend zijn om te weten dat iemand anders op de hoogte is van jouw situatie – en je niet veroordeelt. Vraag jezelf af wie geschikt zou kunnen zijn om in deze dingen naast je te staan. Hier zijn een paar mensen waar je aan zou kunnen denken:

  • Vertrouwde leiders in je kerk of gemeente. Hebreeën 13:17 schrijft erover dat het goed is om je zorgen voor te leggen aan je geestelijke leiders, vooral degenen van wie jij denkt dat ze wijs genoeg zijn om je te begrijpen. Uit de kast komen bij een leider die je vertrouwt, geeft hen de gelegenheid om voor en met je te bidden met het oog op jouw unieke omstandigheden.
  • Gelovige ouders, broers en zussen. Zij kennen je waarschijnlijk het beste en zijn direct bij je betrokkenen. Zij hebben er belang bij dat het goed met je gaat. Welk voordeel kan het hebben voor jouw persoonlijke geloof en leven met hen, alsook voor hun geloof en omgang met jou om tegenover hen openheid te geven?
  • Goede christen vrienden. Deze vrienden vormen je sociale kring en steungroep. Omdat je hen zelf hebt uitgekozen, zijn vooral zij geschikt om je getuigenis te begrijpen. Uit de kast komen voor een paar christen vrienden kan ook gewoon praktisch zijn, omdat het hen helpt begrijpen waarom je geen interesse hebt in daten of het zoeken naar een partner van het andere geslacht, met oog op een huwelijk.
  • Echtgenoot of echtgenote. In contact met hen kan het moeilijk zijn om uit de kast te komen, omdat ze dat zouden kunnen zien als een daad van verraad of zelfs erger. Uit de kast komen voor je partner hoeft echter geen trouwbreuk te zijn. Ik ken veel mannen en vrouwen in een huwelijk met iemand van het andere geslacht, dat niet eindigde nadat ze met hun partner hadden gedeeld over hun gevoelens voor hetzelfde geslacht. Een dergelijk huwelijk is niet zonder bijzondere uitdagingen en opofferingen, maar uit de kast komen voor je echtgenoot hoeft niet het einde van je huwelijk te betekenen.

Het kan ook goed zijn om uit de kast te komen tegenover mensen buiten de kring van je gelovige familie en vrienden. In dat geval is het belangrijk dat je openheid een doel dient en dat je het doet met weinig woorden, zachtmoedigheid en nederigheid. Een collega op je werk zou bijvoorbeeld romantische interesse in je kunnen hebben. In zo’n situatie is het belangrijk om er duidelijk over te zijn dat je niet uit bent op een relatie. Alsook – als de Geest het zo leidt – waarom je daar niet op uit bent. Het lijkt mij niet nodig om verdere uitleg te geven of te getuigen, als Gods Geest je daarin niet leidt.

Rick E. directeur van Free in Christ Ministies. Met toestemming vrij vertaald en opgenomen. Coming out of the closet: A Christian dilemma also (freeinchristministries.org)

Foto Unsplash