UIT DE DIEPTE

NEEM MIJN HART, VERANDER MIJ!

Heer,

neem mijn bezwaard, bezorgd hart

en geef mij een vreugdevol, blij en vrolijk hart.

Heer,

neem mijn afkerig en dubbelhartig hart

en geef mij een onverdeeld, volkomen toegewijd hart.

Heer,

neem mijn dwaas, hooghartig en hoogmoedig hart

en geef mij een wijs, waarachtig en nederig hart.

Heer,

neem mijn ongelovig, weerspannig, verderfelijk hart

en geef mij een gelovig, gehoorzaam, rein hart.

Heer,

neem mijn koud en verhard hart

en geef mij een vurig brandend hart,

brandend voor U,

brandend van vurige liefde voor U.

Ine in haar bundel ‘Uit de diepte’

Foto’s Unsplash

Sharon Kips zingt Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde – Nederland Zingt (eo.nl)

Liedtekst ‘De kracht van uw liefde’

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij U wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.