U BENT WAT U ZEGT

‘Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?’ Deuteronomium 4:7

Als je tot Hem roept, dan laat de God van Israël je op een bepaalde manier merken dat Hij dichtbij is.

Roepen is iets anders dan schreeuwen of jezelf beklagen.

Het is: een beroep om Hem doen.

Dan is Hij ineens vlak in de buurt.

Ik BEN ER is Zijn naam. Hij is een gevende God. Hij gaf alles. Met als climax Jezus. Om maar bij jou te kunnen zijn.

Triest genoeg kunnen wij meer uit zijn op wat Hij te geven heeft, dan op Zijn nabijheid.

Dieptepunten in je leven kunnen daar ineens verandering in brengen en maken dat je met de dichter van Psalm 130 roept:

‘Uit de diepte roep ik tot U, HEER! Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade!’

Psalm 130 is een lied van mensen die onderweg zijn naar Jeruzalem. Ze hopen veilig in de stad van God aan te komen.

Onderweg kan hen van alles overkomen. Hitte overdag en kou ’s nachts als beeld van gevaar, moeite en benauwdheid.

Dat kan maken dat je gaat roepen: ‘HEER, luister naar mij!’

En Hij wil luisteren.

Daarover schreef Mozes al vanuit zijn ervaring met God als een Vriend.

Je krijgt van Hem niet altijd het gewenste antwoord op je vragen, maar Hij is er. Hij laat geen bidder staan.

Misschien roep jij op dit moment vanuit de diepte.

Weet dan dat God luistert en er voor je is als je om hulp roept!

Kim Walker-Smith – Protector (Live) – YouTube  

Vrij vertaald:

Ik ben het niet eens met de leugen dat U me alleen hebt gelaten. Ik ben niet alleen!
Ik ben het niet eens met allerlei zorgen en angsten die ik heb leren kennen
.

Nee, die krijgen geen grip op me, Beschermer! U laat me nooit los. U zei dat U me niet zou verlaten, en dat zult U dan ook niet doen. U staat naast me, Beschermer!

Ik ben het eens met de waarheid dat U bent wie U zegt dat U bent. Ik kan U vertrouwen.
Ik ben het eens met wat de Hemel over mijn leven zegt.

Ik weet dat U voor me vecht, Beschermer! U laat me nooit los. U verbergt mij in de schaduw van Uw vleugels. Uw aanwezigheid is mijn vrede. Mijn lied in de nacht. Beschermer!

Geen wapen of zorg krijgt grip op mij, geen duisternis of kwaad zal me plagen of kwellen. Alle macht en heerschappij is aan één Naam gegeven: mijn vesting, mijn vrijheid, mijn toevlucht: mijn Jezus!