Tot de tweede macht

‘De Here, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel.’ Sefanja 3:17

Ik kreeg deze tekst bij de start van de Charismatische Levensschool even geleden. Hij was volkomen nieuw voor mij. Hoewel ik toch redelijk thuis was in de Bijbel, naar ik dacht.

Laatst kwam ik hem weer tegen in een tv-gids! Enerzijds was het alsof ik een goede bekende ontmoette. Tegelijk was er verbazing en aarzeling: ‘hoe kan het dat dit tegen mensen, tegen mij, gezegd wordt?’

God is zo oneindig groot en hoog verheven en ik ben als mens zo nietig en klein. Wat een scheve verhouding!

God is oneindig groot. In de Bijbel lees je erover: Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. Maar Gij, o Here, zetelt in de hoge voor eeuwig. En: weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van hemel en aarde.

De mens is nietig en klein vergeleken bij Hem. Volken zijn als een druppel aan een emmer en een stofje aan een weegschaal. De dagen van de sterveling zijn als gras, als een bloem op het veld. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer. Alle volken zijn als niets voor Hem.

Mijn verstand kan er niet bij dat die grote God ook maar iets met mij van doen wil hebben!

Maar het is nog veel wonderlijker. Paulus zegt het zo: ‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.’

Terwijl wij niet van Hem willen weten, geeft Hij alles wat Hij heeft, Zichzelf, tot in de dood! En dat om ons voor Zich te behouden!

Dat zie je in deze tekst ook. Sefanja treedt op namens God. Hij maakt zich druk over de vreemde godsdiensten die een vast onderdeel zijn geworden van het dagelijkse leven van Juda, en kondigt Gods oordeel daarover aan.

‘Ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord van de Heer. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem…’, lees je in hoofdstuk 1:3-6.

Dat oordeel moet dan nog worden voltrokken!

Toch klinken er dan in hoofdstuk 3 die woorden: ‘De Here is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel.’

God is rechtvaardig en kan de zonde niet onbestraft laten. Maar als wij onze zonden belijden en ons tot Hem bekeren, haast Hij zich om ons te omarmen en ons zijn liefde te schenken.

EN HIJ IS DAAR NIET ZUINIG MEE!

De Here is in uw midden, een held die verlost. ‘The Lord your God is in your midst, a warrior who gives victory’, vertaalt de NASB.

Hij strijdt voor ons en geeft ons de overwinning. Hij zal zich over u met vreugde verblijden! ‘He will rejoice over you with gladness.’

Vreugde x blijdschap, dat is vreugde tot de tweede macht!

Hij zal zwijgen in zijn liefde. ‘He will renew His love!’

‘Renew’ betekent dat Hij zijn liefde zal vernieuwen, verjongen, verversen. Hoe is dat mogelijk?

Hij zal over u juichen met gejubel. ‘He will exalt over you with loud singing, as on a day of festival.’

Juichen x gejubel, dat is jubelen tot de tweede macht!

De Here onze God gaat met eerbied gezegd uit zijn dak, als wij ons voor het eerst of opnieuw tot Hem keren en ons leven aan Hem toevertrouwen.

Hij juicht en jubelt en zingt uit alle macht, en alle engelen met Hem. Als wij tot Hem terugkeren.

Juichen en zingen en vol blijdschap zijn, en dat alles in het kwadraat

OM ONS! OM MIJ!

ONVOORSTELBAAR!!!!

Johan Berkhof

Muziek uit Israël: het bekende lied ‘Als een hert’ in het En (christenenvoorisrael.nl)

Foto’s Unsplash