TIP VAN PAULUS

U bent tot vrijheid geroepen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees…

Maar ik zeg u: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Galaten 5:13a, 16-25

Je zou denken dat het vanzelf spreekt dat, als je gelovig bent geworden, je van de weeromstuit je best gaat doen om te leven zoals God dat vraagt.

Volgens Paulus is dat niet zomaar het geval: ‘Als je door de Geest leeft – je hoort dus bij God – moet je er geen bende van maken door praktijken waar allerlei begeerten je toe aanzetten.’

We mogen door de Geest het spoor leren houden, om niet meer naast de rails te rijden.

Waar je dan op moet letten? Op liefde en zelfbeheersing, bijvoorbeeld.

Beschamend eigenlijk dat Paulus daar met nadruk op moet wijzen bij gelovige mensen!

Niet?

Foto Unsplash