TIME OUT

Als ik moe ben van alles en iedereen, dan pak ik mijn fiets. Soms kruip ik onder een deken. Om alleen te zijn met mijn gedachten en alles wat die bij me oproepen aan gevoel. Het is een soort van zelftherapie. Zo ook vanmorgen.

Ben ik depri? In zekere zin, ja. En dan doel ik op wat in de hulpverlening wel wordt gezegd, namelijk dat de depressie de enig juiste kijk is op deze wereld. Een depressie wordt ook wel gezien als naar binnen geslagen woede. 

Op mijn fiets trap ik met kracht de pedalen rond. Woede, ja daar herken ik wel iets van. Woede en machteloosheid kan ik ervaren als ik om me heen kijk in onze samenleving en wijder de wereld in. In nieuwsbrieven van het Engelse Christian Concern lees ik over rechtszaken tegen wie vasthouden aan een Bijbelse visie op seksualiteit. Ik herken in wat er gebeurt de weeën waar Jezus over spreekt. Die heftiger worden naarmate Zijn komst nadert. Iemand zei het zo: ‘In het wereldgebeuren hoor je Zijn naderende voetstappen.’ Geweld en verharding, valse profeten, haat omwille van de Naam van Jezus.

Van die haat proef ik bijvoorbeeld iets in wat Jan schrijft in zijn drieluik. Over iemand die aangeeft: ‘Jouw verhaal verdient geen podium!’ En een jonge vrouw deelt over druk en pijn die zij ervaart sinds zij open is over haar gevoelens voor vrouwen en haar keuze om geen relatie met een vrouw aan te gaan. Dat wordt in de gemeente afgedaan als uit de oude doos.    

En dan zegt Jezus: ‘Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.’ En ‘Niet bang zijn! Ik heb de wereld overwonnen.’   

Als ik langs het water fiets, laat ik mijn gedachten de vrije loop. Alles dat binnenkwam in de afgelopen dagen, in ontmoetingen, via de media en op stille momenten met Jezus. Ik geniet van het water, de bomen en de wind. Van de schapen in de wei, en de grote en kleine mensen die zich samen vermaken. De natuur om me heen getuigt op zoveel manieren van het manlijke en vrouwelijke in de schepping, dat samenwerkt en elkaar aanvult, en complementair is waar het gaat om het voortbestaan van het leven van bomen, bloemen, insecten, hogere diersoorten en mensen.

Dat brengt de studie van Robert Gagnon in mijn gedachten. In ‘The Bible and Homosexual Practice’ (TBHP) benadrukt hij dat het bij dat complementaire ook gaat om persoonlijkheidstrekken en aanleg, die ertoe bijdragen dat een heteroseksuele verbinding succesvoller is in termen van trouw, uithoudingsvermogen en gezondheid, dan seksuele relaties met iemand van hetzelfde geslacht (p. 488 TBHP) 1). Je hoeft dus de Bijbelse visie op homoseksualiteit niet te omarmen, om seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht af te wijzen. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt, zoals Gagnon ook stelt in zijn inleiding, dat homoseksuele gevoelens hebben iemand niet ‘slecht’ maakt. Hebben we niet allemaal zo onze eigen worsteling om op een goede manier om te gaan met erotische gevoelens (p.25 TBHP)?

In zijn conclusie noemt Gagnon gevolgen van de sociale acceptatie van homoseksueel gedrag, die te denken geven: 1. Toename van gezondheidsproblemen, en afname van de levensverwachting. 2. Toename van homoseksuele aktiviteit  in de vorm van pedofilie en seks met jongeren. 3. Afkalving van verwachtingen van langdurige monogame relaties, waardoor een verdere uitholling van huwelijk en familie als instituut. 4. Vernietiging van maatschappelijke normen met betrekking tot gender, en daardoor een toename van verwarring hierover onder jongeren. 5. Marginalisering van ieder die die zich uitspreekt tegen homoseksueel gedrag (p.488 TBHP).

Als je de Bijbel mag geloven dan is het uitermate belangrijk om in liefde naast mensen met homoseksuele gevoelens te staan! Net zoals ik persoonlijk dankbaar ben dat er destijds een christenvrouw was die mij over Jezus vertelde.

Voordat ik Jezus kende, had ik ook van die momenten dat ik de fiets pakte. Moe van alles en iedereen. Ik kon het leven ervaren als onverdraaglijk en zinloos. Ik vermoedde dat er liefde was. Maar ik was haar zo kwijt. En ging ik op zoek naar mijn identiteit in mijn eigen binnenste.

Nu ik Jezus ken is de rust en evenwicht in mijn leven gekomen waarnaar ik zolang gehunkerd heb. Dat wil niet zeggen dat alles me voor de wind gaat en pijn en narigheid me bespaart blijven. Maar er is Iemand in mijn leven gekomen die me steunt en bemoedigt door Zijn Geest. Hij verbindt me ook met anderen die dezelfde weg willen gaan: achter Jezus aan, die komt om Zijn Rijk op te richten.

Nog even volhouden dus!

Barbara

  1. Robert A.J. Gagnon ‘The Bible And Homosexual Practice, texts and hermeneutics.’ Academic Biblical Studies. 2001 Abingdon Press P.O. Box 801, Nashville, TN 37202. ISBN 13: 978-0-687-02279-3.

Foto Unsplash