TIJDSPAD WETSVOORSTEL ‘VERBOD CONVERSIE-HANDELINGEN’

Tot 5 maart konden alle partijen hun schriftelijke vragen met betrekking tot dit wetsvoorstel indienen. Dat was een bepalend moment omdat veel fracties bij een dergelijke inbreng ook aangeven hoe ze het wetsvoorstel zien.

Op onze site plaatsten we al eerder onze brief aan verschillende partijen, om aan te geven dat wij dit wetsvoorstel geen goed idee vinden, met daar bijgevoegd een pdf-bestand dat een inkijkje geeft in onze manieren van doen. Je vindt deze brief en het pdf-bestand onder de volgende links: BETREFT: WETSVOORSTEL CONVERSIETHERAPIE – Onderweg.nu HEEFT WAT ONDERWEG.NU DOET OOK MAAR IETS MET CONVERSIE THERAPIE TE MAKEN? – Onderweg.nu

Inmiddels is er een verslag met de vragen van alle Kamerfracties opgesteld. Dat verslag is op 11 maart jl. gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer en dus openbaar en voor iedereen beschikbaar.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?did=2024D09211&id=2022Z15453

Dat geldt ook voor de Wetenschapstoets, die door wetenschappers is opgesteld.  Wetenschapstoets initiatiefwetsvoorstel strafbaarstelling conversiehandelingen | Tweede Kamer der Staten-Generaal Beide teksten zijn kritisch en bieden volop aanleiding tot verdere vragen. Die zullen de verschillende partijen betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel en bij hun eigen inbreng.

De komende maanden zullen de indieners werken aan beantwoording van de vragen.

Een exact tijdspad voor de verdere behandeling van het wetsvoorstel is niet te geven. In grote lijn zal het proces als volgt verlopen:

– Schriftelijke inbreng van de Kamer en verslaglegging daarvan. De deadline daarvoor was 5 maart. 

– Beantwoording door de indieners van het wetsvoorstel. Dat kan weken, maanden of soms langer duren.

– Na beantwoording kijkt de Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer of het voorstel klaar is voor plenaire behandeling. Er kan dan eerst nog een technische briefing of rondetafelgesprek worden aangevraagd. Bij dit wetsvoorstel is dat niet uitgesloten. 

– Als er wordt overgegaan tot behandeling, dan duurt het meestal een paar maanden totdat die behandeling daadwerkelijk begint.

– Bij plenaire behandeling van een initiatiefwet zijn vraag en antwoord aparte momenten. Daar kan dus ook nog enige tijd tussen zitten.

Hierna herhaalt deze hele procedure zich in de Eerste Kamer, ervan uitgaande dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt aangenomen. 

Laten we bidden om wijsheid voor onze overheden!

Foto Unsplash