‘THE BIBLE AND HOMOSEXUAL PRACTICE, texts and hermeneutics’, Robert A.  J. Gagnon

‘Gagnon biedt de meest grondige analyse van de Bijbelse teksten met betrekking tot het onderwerp homoseksualiteit tot nu toe,’ lees je op de achterflap, vrij vertaald vanuit het Engels. ‘Zijn sterke en duidelijk gearticuleerde argumentering stelt vast dat de Bijbel een unaniem getuigenis bevat dat geslachtsgemeenschap tussen mensen van hetzelfde geslacht als zonde definiëert. Hij doet dit terwijl hij Bijbelgeleerden en historici die zowel voor als tegen dit begrip van geslachtsgemeenschap tussen mensen van hetzelfde geslacht hebben geschreven, rigoureus betrekt. Daarnaast laat hij systematisch zien waarom pogingen om de Bijbelse afwijzing van geslachtsgemeenschap tussen mensen van hetzelfde geslacht als irrelevant voor onze hedendaagse context te classificeren, geen recht doen aan de Bijbelse teksten. Zijn conclusies zijn duidelijk en medelevend, omdat hij lezers aan alle kanten van het debat waarschuwt tegen een afgekapt evangelie en iedereen uitdaagt om te streven naar een holistische kijk op het gebod om God en de naaste lief te hebben.’

‘Briljant, origineel en uitermate belangrijk, zorgvuldig bijbels wetenschappelijk vakmanschap’, James Barr, emeritus professor Bijbels Hebreeuws, Vanderbilt Universiteit, U.S.A.

‘Scherpe logica, zorgvuldig geformuleerde uitspraken en grondig onderzoek zouden dit boek tot een krachtige stem moeten maken in het debat over een uiterst gevoelig onderwerp,’ Jerome Murphy– O’connor. O.P. Professor of New Testament, Ecole Biblique, Jerusalem.

Robert A.J. Gagnon ‘The Bible And Homosexual Practice, texts and hermeneutics.’ Academic Biblical Studies. 2001 Abingdon Press P.O. Box 801, Nashville, TN 37202. ISBN 13: 978-0-687-02279-3.