TFT: Gemeenschap van betekenis

In ASCEND, het blad van True Freedom Trust, winter 2019, schrijft directeur en redacteur Stuart Parker over het belang van contact en verbondenheid in de gemeente:

Meaningful Community”. Hierbij de link naar de Engelse tekst. Meaningful Community

Voor wie het engels lastig lezen is, hieronder een vrije vertaling.

Gemeenschap van betekenis
Vorig jaar woonden er voor het eerst meer dan 8 miljoen mensen alleen in het Verenigd Koninkrijk. (In Nederland waren dat er in september 2019 bijna 3 miljoen, NRC/AD, bvg). Onze zogenaamde ‘verbonden lifestyles’ schieten blijkbaar vaak tekort in ‘t helpen mensen te ontmoeten op een bevredigende manier. Een virtuele vriend of een abonnement op een newsfeed blijken geen garantie voor de nabijheid van een ander mens.
Natuurlijk moeten we wel een gemeenschap van betekenis vinden die realistisch is in de wereld van vandaag.

Gemeenschap in de Bijbel
Voor de zondeval wandelt Adam met God. Als hoofd tuinonderhoud heeft hij de beste baan ter wereld. Maar: zijn leven is niet compleet. Het eerste waarvan God in de Bijbel zegt dat het niet goed is, is Adams isolement. Hij is de enige mens en heeft anderen nodig om samen te zijn en te werken. God maakt Eva om zijn partner te zijn. En zegt niet: “Wees samen een stel”. Maar: “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar”(Gen 1:28). We zijn gemaakt om elkaar te dienen in gemeenschap.
Anders dan ons moderne familie-ideaal van een getrouwd stel met kinderen, staat de term familie in de tijd van de Bijbel voor een huishouding, inclusief familie op afstand. Waar buitenlanders, wezen en weduwen als vanzelfsprekend welkom zijn. Om ze zo te bewaren voor een armoedig bestaan. Je kunt dit ouderwets vinden, en onrealistisch in onze hectische wereld van vandaag. Maar: toen wij Christen werden, veranderden ook al onze relaties. Jezus maakte niet alleen vrede voor ons met de Vader (Rom 5:1), maar ook onze relaties met medegelovigen zijn veranderd.

De beelden daarvoor in het Nieuwe Testament zijn sterk: we zijn één lichaam (1 Kor 12), ranken aan de ware Wijnstok (Joh 15), broers en zussen (Mk 10: 28-30). Christen zijn begint met een persoonlijke ontmoeting met Jezus, maar Hem volgen betekent geadopteerd worden in Zijn familie.
Wat betekent dat in de praktijk? In de eerste gemeente ontmoetten ze elkaar dagelijks. Bezittingen werden gedeeld, ze baden samen, braken het brood en verdiepten zich in wat de apostelen leerden (Hand 2:42-47). Ze waren één van hart en ziel (Hand 4:32). Hun geloof was niet individualistisch. Ze beleefden ieder aspect ervan als gemeenschap.

Leven in gemeenschap
Die drie woorden ‘leven in gemeenschap’ kunnen beelden oproepen van communes met een minimum aan privacy en een overvloed aan vegetarisch voedsel. Maar: een Bijbelse gemeenschap hoeft niet zo te zijn. Voor de eerste gemeente gaf de gemeenschap die ze beleefden en het dagelijks contact hen veel blijdschap.
Recent onderzoek in ‘the American Sociological Review’, laat zien dat 33% van de mensen met 3 tot 5 vrienden in hun gemeente, aangeven “bijzonder tevreden” te zijn met hun leven. Datzelfde geldt voor 19% van degenen die de gemeente bezoeken maar er geen vrienden hebben. Interessant genoeg is, dat dat lagere niveau van tevredenheid (19%) net zo geldt voor de mensen die niet naar de kerk gaan. Contacten aangaan in de gemeente, en de samenkomsten bezoeken, zijn blijkbaar belangrijke zaken.
Verbondenheid in een geloofsgemeenschap vermindert eenzaamheid. En de tevredenheid met het leven neemt daardoor toe. Maar bovendien kan meedoen in een geloofsgemeenschap helpen om zondig gedrag te overwinnen.
Jay Stringers’ onderzoek onder mensen die worstelen met pornografie, laat een afname zien van 67% tot 45% pornografiegebruik, bij degene die iemand heeft om over dit probleem te praten. Als je iemand persoonlijke dingen kunt toevertrouwen, dan kan dat helpen om vrij te worden van seksuele zonden.

De TFT-gemeenschap
TFT is een gemeenschap van Christenen die hun geloof en hun strijd delen. We bouwen aan onze gemeenschap door conferenties en supportgroepen. Tijdens de Nationale Conferentie in oktober delen we een accommodatie, samen eren en aanbidden we God, en luisteren we naar Bijbel onderwijs. We horen getuigenissen, vieren het Heilig Avondmaal, en delen ervaringen om elkaar te bemoedigen en op te bouwen.

De plaatselijke kerk-gemeenschap
TFT vervangt de plaatselijke gemeente niet. We moedigen leden altijd aan om eerst naar hun plaatselijke gemeente te kijken voor contact en verbondenheid.
Persoonlijk heb ik ervaren dat een goede manier om mensen in de gemeente te leren kennen: je samen inzetten. De beste vrienden die ik in de kerk maakte zijn degenen met wie ik bij de ingang stond, week na week, om mensen welkom te heten in de kerk. En degenen die mij moe en gestrest hebben gezien, toen ik probeerde de aandacht van de kinderen vast te houden tijdens een Bijbelverhaal. Samen dienen bouwt wederzijds vertrouwen op, respect, en betrokken meeleven met elkaars zwakheden.
Mijn tweede tip om te bouwen aan een gemeenschap is gastvrij zijn. Mensen verwelkomen in je huis en je leven delen met anderen. Dat is een diepe Bijbelse gedachte. Iets heel anders dan een diner of feestje organiseren om indruk te maken. Echte gastvrijheid is eenvoudig: anderen in ons dagelijks leven opnemen.