Ter gelegenheid van 40 jaar Onze Weg/Onderweg

‘Welnu dan, laten ook wij, nu we door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt.

En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof!”

Hebreeën 12:1-2a

Johan van de Sluis

Still, My Soul, Be Still – Choir and Orchestra – Bing video

Vrije vertaald: Stil, mijn ziel, wees stil!

Wees niet bang, ook al waaien er morgen winden van verandering.

God staat naast je! Wees niet bang voor het vuur van onverwacht verdriet.

God, U bent mijn God! Ik zal op U vertrouwen en overeind blijven.

Heer van de vrede, geef mij een standvastige geest die rust in U.

Stil, mijn ziel, wees stil!

Laat je niet onrustig maken door flikkerende kleine lichtjes en vluchtige schaduwen.

Hou vast aan Zijn wegen, met het schild van geloof tegen verleidingen vlammende pijlen.

Stil, mijn ziel, wees stil!

Laat de Waarheid niet los die je hebt leren kennen.

Wacht op de Heer, en je hoop zal sterker worden.

Er zullen sterren aan de hemel verschijnen als het donker wordt!

Foto’s Unsplash