Tegen de stroom in in 2017!

Namens het bestuur van Onderweg.nu.
Jan Karreman

Onderweg.nu blijft aanwezig met ons unieke geluid in onze samenleving. Hoe onmogelijk en onnodig het in hedendaagse oren mag klinken, wij geloven toch dat er meer te zeggen is over (homo)seksualiteit dan we doorgaans vernemen in onze liberale maatschappij en in onze kerken.

Wij geloven niet dat het bij homoseksualiteit gaat om een onherleidbare aanleg, of om een scheppingsvariant. Bij het zoeken naar een begaanbare weg om met onze gevoelens om te gaan, willen we vragen naar mogelijke achtergronden en oorzaken, niet bij voorbaat uit de weg gaan. Noch onze eigen gevoelens en onze ervaringen, noch die van anderen, willen we hierbij in de eerste plaats bepalend laten zijn. We geloven dat de Bijbel als eenheid, en niet een enkele geïsoleerde tekst, ons voldoende zicht geeft op de bedoeling van thema’s als: vriendschap,liefde,trouw,vrouw-zijn, man-zijn en de plaats van de seksualiteit binnen relaties. Zo willen we een wegwijzer zijn voor mensen in de kerk en in de maatschappij. Onze werkwijze is niet agressief, eerder terughoudend, meer op de achtergrond. Onze kernwaarden; De basis voor de stichting is het Woord van God, de Bijbel, die de weg wijst hoe de mens in zijn leven optimaal tot vervulling kan komen. Het dienen van de Here Jezus Christus staat hierin centraal. De stichting heeft de volgende kernwaarden geformuleerd die richting geven aan ons denken:

• Een leven in een homoseksuele relatie is volgens het Woord van God in strijd met het dienen van Christus.
• De boodschap van het evangelie, nieuw leven in Christus, Is het enige wezenlijke antwoord op de nood van de mens met homoseksuele gevoelens.
• Verandering is een proces en een gave van God, waar ieder zich naar mag uitstrekken. Onder verandering verstaan wij: ‘in staat zijn je homoseksuele gevoelens een plaats te geven zodat ze je niet langer beheersen’; en een krachtbron vormen. Bij sommigen is er sprake van verandering naar heteroseksualiteit.

img_2144

Zegen / Shalom; met het lezen en bespreken en uitdragen en leven van dit unieke geluid.
Ook in 2017.