Supportgroepen

Supportgroepen

Leef jij met homoseksuele of lesbische gevoelens?
En wil je daar vanuit een Bijbelse benadering mee omgaan?
Zoek je steun bij anderen die dit ook herkennen?
Misschien is dan de supportgroep iets voor jou!

Waar staan we voor

De supportgroep beoogt een veilige plek te zijn ter ondersteuning van mannen of vrouwen die christen zijn en die te maken hebben met homoseksuele of lesbische gevoelens.

Kenmerkend voor de supportgroep

  • Een Bijbelse benadering van (homo)seksualiteit
  • Een plek van ontmoeting, herkenning en bemoediging
  • Het ondersteunen van elkaar in onze levenswandel met God
  • Buiten de supportgroep om heeft ieder een eigen sociaal netwerk
  • Accountability, het rekenschap afleggen aan elkaar
  • Voorbede voor elkaar

Praktische informatie

De vrouwen- en mannensupportgroepen komen in principe om de zes weken bij elkaar op een afgesproken locatie en tijd.
Na een persoonlijke kennismaking is instroming in de groep mogelijk, in overleg.
De avonden, of een ander dagdeel, worden aangestuurd door een coördinator. De tijd samen wordt ingevuld in overleg. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden samen te eten, een boek of vrij onderwerp te behandelen, en dat per toerbeurt voor te bereiden.

Voor meer informatie of voor aanmelding kun je het contactformulier invullen.