AANVECHTINGEN EN STRIJD

‘Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden…’ Efeziërs 6: 11

Afgelopen dagen was het fris. Dat past bij februari. Tegelijkertijd zie je hier en daar kopjes van bollen tevoorschijn komen. ’s Morgens wordt het langer licht en het gefluit van de vogels zegt dat de lente komt!

Heerlijk om naar uit te zien: buiten zijn en om je heen kijken naar alles wat leeft. Wat zie je dan? Als je goed kijkt dan zie je dat de natuur, de planten- en de dierenwereld, prachtig is maar ook een wereld vol aanvechtingen. Er zijn overal vijanden. De vogels, vooral de kleine, hebben geen ogenblik rust. En hoeveel dieren en planten zijn er niet gewapend? Ze hebben angels en stekels en schilden. Denk maar aan wespen of de cactus en de brandnetel.  Maar ook de egel en de roos.

De natuur is vol gevaar. Ieder dier en plantje moet zich kunnen verdedigen en doet dat op een heel eigen van God gegeven manier.

En de mens? De kroon op Gods schepping? We weten dat mensen ook aangevochten worden en strijd leveren. Strijd in het groot in de vorm van ruzies en oorlogen. Maar ook strijd van binnen.

Aanvechtingen en strijd zijn er eigenlijk altijd. Ze kunnen zich zomaar aandienen. Overdag maar ook ’s nachts. Als je alleen bent in het donker kan het koffertje met herinneringen en zorgvuldig opgeborgen beelden, gedachten en emoties zomaar opengaan. En wat kan je een last hebben van wat er op je afkomt via billboards en de media. Wat kan het druk zijn in je hoofd door wat er zoal speelt in je relaties, op je werk of in de politiek. Het kan zomaar gebeuren dat je ’s morgens niet eens goed uitgerust bent omdat je ’s nachts zo bezig bent geweest. En het lastige is dat die strijd doorgaat zolang we leven.

Er zijn zoveel dingen waardoor je je aangevallen kunt voelen en onrustig kunt zijn. Wat dat betreft lijken we wel op al die dieren en planten in de natuur. Ons leven brengt strijd met zich mee en één ding willen we niet: verliezen. Daarom strijden we!

Nu is het bevrijdende van het christelijke geloof dat je mag weten dat God wil helpen. Hij is er altijd. Ook als je aangevochten wordt en op allerlei manieren aan het strijden bent. Hij is er. Dat is geweldig om je te realiseren in welke situatie je ook zit. Hij is een Helper.

Wat moet je doen als je in strijd verwikkeld bent en aangevochten wordt? Zou dit geen goed antwoord zijn: Gods Woord bewaren, het bij de hand houden. Als je het moeilijk hebt, mag je met jouw kleine kracht terugvallen op Hem en Zijn Woord.

Paulus noemt de Bijbel het zwaard van de geestelijke wapenrusting. Laat het Woord van God dan ook binnen. Niet alleen de Bijbel, maar ook het levende Woord van God: Jezus, die zegt: ‘Ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.’ Alle dagen, ook alle nachten!

Foto’s Unsplash