Streeft Onderweg.nu verandering van seksuele gerichtheid na?

Onderweg.nu ziet het als de roeping van iedere christen om na zijn bekering een leven te gaan leiden, dat steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper (Kolosse 3:10). Als christen word je dus vernieuwd, je groeit, je verandert. Je leert leven in een liefdevolle relatie met God en gaat steeds meer op de Heer Jezus lijken. Je gaat leren om keuzes te maken die in overeenstemming zijn met je verlangen om een leven te leiden in overeenstemming met Gods bedoeling. Onderweg.nu denkt dat het belangrijk is dat je leert om met homoseksuele gevoelens om te gaan. Het is zeker niet de bedoeling dat je je gevoelens ontkent of wegduwt.

De volgende kernzinnen verwoorden de benadering van Onderweg.nu:

  • homoseksuele gevoelens aanvaarden;
  • homoseksuele gevoelens bespreekbaar maken;
  • leren omgaan met deze gevoelens;
  • deze gevoelens als aanleiding beschouwen voor geestelijke groei;
  • je identiteit niet zoeken in deze gevoelens maar leven vanuit de wetenschap dat je geliefd bent en waardevol in de ogen van God.

Sommige mensen merken dat er na verloop van tijd gevoelens boven komen voor het andere geslacht naast of in plaats van de gevoelens voor het eigen geslacht. Onderweg.nu gelooft niet dat verandering van seksuele gerichtheid het ultieme doel is voor de christen met homoseksuele gevoelens. Hoewel we geloven dat God een God is die krachtig werkt en dat bij Hem alle dingen mogelijk zijn, weten we dat het er in de eerste plaats om gaat Christus te volgen.

Elders op deze website kun je persoonlijke verhalen lezen van mensen die vertellen hoe zij samen met God en andere mensen geleerd hebben hun gevoelens onder ogen te zien en een plaats te geven in hun leven.