Stop met proberen, leef uit genade!

We kennen ze allemaal wel, van die dingen waarvan je weet dat het zonden zijn, maar die toch steeds weer gebeuren. En dan heb ik het niet over bewust zondigen, maar over zonden die je niet wilt doen, maar begaat door je zwakheid.

Zo heb ik heel vaak geprobeerd om te stoppen met het kijken naar pornografie. Iets wat voor mij echt een blokkade was tussen God en mij. Uiteindelijk is dit er ook mede de oorzaak van geweest dat ik in 2022 in een burn-out terecht ben gekomen.

Ik had het al zo vaak geprobeerd. Steeds faalde ik weer. Dat had tot gevolg dat mijn zelfbeeld enorm slecht was geworden. En God zag ik als iemand die mij vast niet zo accepteerde.

In Romeinen 7:18 zegt Paulus het zo mooi “Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet”.

Is het ook niet zo met ons? Wij willen het goede wel doen, maar het lukt maar niet. We blijven proberen en proberen, maar toch gaat het steeds weer fout.

Ik ben gaan leren stoppen met het steeds maar proberen. Met professionele hulp heb ik geleerd om mijn drang naar pornografie te overwinnen. En ben ik gaan leren dat God mij onvoorwaardelijk liefheeft. Ondanks de fouten die ik maak.

Daarbij heeft ook de wil om geen porno meer te kijken een belangrijke rol gespeeld. Uiteindelijk  leerde ik dat ik het niet meer nodig heb. Ik wil en hoef niet te zondigen om de leegte die ik op een bepaald moment ervaar, tijdelijk te vullen. Ik mag die opvullen met iets blijvends, Zijn liefde voor mij.

Soms zijn er momenten van zwakte. Als ik dan niet uitkijk, dan zoek ik weer dingen op die ik eigenlijk niet wil. Toch mag ik ook dan weten dat Ik door het offer van Jezus gered ben. En dat ik mag leven vanuit Zijn genade.

Paulus zegt in Romeinen 8:1-4: “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht.

Vanwege de zonde heeft Hij Zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest.”

Zo ben ik het gaan zien in de afgelopen tijd: Christus heeft voor mij met de zonde afgerekend en daardoor mag ik leven vanuit de genade die Hij geeft.

Stop dus met proberen! Laat je wil zuiver zijn, en leef vanuit de genade!

Hoe vaak het ook fout gaat!

Christiaan

Foto ©G4AFoto