Stilte na uitslag onderzoek ‘homo-gen’

Het RD besteedde afgelopen zomer, 30 augustus, aandacht aan de uitslag van een onderzoek, onder het kopje “Homogen niet ontdekt in groot onderzoek”. Maurits de Bruijn schreef al eerder, op 12 augustus, een opiniestuk over de uitslag van datzelfde onderzoek: “Zijn homo’s zo geboren? Niet per se. De realiteit is een stuk complexer”. Zie voor dit artikel de volgende link:                            Zijn homo’s zo geboren?

Deze artikelen werden geplaatst, maar verder bleef het stil rond dit onderzoek, dat de gedachte dat homoseksualiteit aangeboren zou zijn, weinig ondersteunt.
De redactie buitenland van het RD schrijft vanuit Washington: “Er bestaat niet één specifiek gen dat ervoor zorgt dat iemand homoseksueel is, blijkt uit onderzoek. Ruim 400.000 mensen namen deel aan het onderzoek, waarover het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science vrijdag publiceerde. Uit eerdere studies onder tweelingen en familieleden was al bekend dat de seksuele voorkeur genetisch wordt beïnvloed, maar wetenschappers konden niet vaststellen welke genen dat precies waren…

Op vijf chromosomen werden markers gevonden die met homoseksualiteit te maken hebben, maar waarschijnlijk zijn er nog duizenden andere. (Een marker kan verwijzen naar een extra chromosoomdeeltje. Ieder mens heeft 23 paar chromosomen, waarop de genen zitten: stukjes DNA. Elk gen beschrijft de code van een kenmerk, die (mee)bepaalt hoe je er uit ziet, hoe je lichaam werkt of hoe je bent. Er zijn in totaal zo’n 20.000 genen.– cf WIKIPEDIA – bvg). Een van de markers zat in een deel van het DNA dat met het reukvermogen te maken heeft, terwijl een andere een relatie heeft met kaalheid bij mannen. Alles bij elkaar zouden genen 8 tot maximaal 25 procent van de homoseksualiteit verklaren. Dat is te weinig om iemands gedrag te kunnen voorspellen.”
Onze seksuele gerichtheid wordt gevormd onder invloed van een veelheid aan factoren, in velerlei combinaties. In de literatuur worden biologische (hormonale), psychologische en sociologische (familiale en omgevingsinvloeden) factoren genoemd. Philip Nunn schrijft: “Daarom kan, wetenschappelijk gezien, niet met zekerheid gezegd worden: “Ik ben geboren met een homoseksuele gerichtheid” Maar voor sommigen voelt het echt zo, dat wel” (“Homoseksualiteit”, Bijbels-pastorale overwegingen in de 21e eeuw, p.22).

Het is dan ook verbazingwekkend dat het Kerkparlement van de Zwitsers Evangelische Kerk, de SEK, even geleden stelde dat ‘iemand niet zijn seksuele oriëntatie kiest, maar dat het bepaald is door Gods creatieve wil’. Zie voor dit artikel de volgende link:                   Aldus de SEK

Een vergelijkbare gedachte vind je verwoord in een tekst over identiteit in de nieuwe jongerenBijbel in gewone taal, uitgave ism EO/Beam.

“Ken jezelf” is het motto van oude Griekse wijsgeren. In de Bijbel spreekt Jezus over “tot jezelf komen”, net als de verloren zoon zicht krijgen op je gevoelens, motivaties en gedrag. En daar conclusies uit trekken. Hoe dan? Door gesprek aan te gaan met mensen die je vertrouwt. En daarin eerlijk naar jezelf te kijken. Door te lezen over het thema. Daarbij kan contact met ervaringsdeskundigen zinvol en helpend zijn. Via deze site, die van Vernieuwd.com of Hartvanhomos of op Ontmoetings- en Toerustingsdagen.