Steun ons werk

Onderweg.nu heeft zich de afgelopen 30 jaar onder de naam Stichting Onze Weg ingezet om christenen met homoseksuele gevoelens te ondersteunen, te bemoedigen en hun belangen te behartigen. Zij wil dat ook in de toekomst blijven doen. Daarvoor heeft Onderweg.nu jouw steun nodig.

Je kunt op meerdere manieren iets betekenen voor Onderweg.nu

Bidden

Omdat het werk van Onderweg.nu op de eerste plaats geestelijk werk is, is het belangrijkste wat jij kunt doen, dit werk ondersteunen met gebed.

Wil je op regelmatige basis en gericht bidden voor Onderweg.nu, dan staan hieronder enkele dank- en gebedspunten die je als richtlijn kunt nemen:

 • Dank God voor Zijn liefde voor alle mensen, die zichtbaar is in Jezus Christus
 • Bid dat Zijn liefde ons mag vervullen en door ons heen naar anderen toe mag stromen

 • Dank voor Onderweg.nu, voor het bestuur, medewerkers en de achterban en voor Gods grote daden in hun leven
 • Bid om steeds weer verdiepend geloof, vertrouwen, leiding en bescherming

 • Dank voor initiatieven als de interaktieve website, momenten van contact, het maatjesprojekt en de supportgroepen
 • Bid voor inspiratie, enthousiasme en trouw voor wie een bijdrage leveren

 • Dank voor wie de weg naar Onderweg.nu en onze site vinden
 • Bid voor Gods zegen over hun leven in alle opzichten, en dat ook wij hen daarbij tot zegen mogen zijn

 • Dank voor de vrijheid van godsdienst en meningsuiting, die in ons land wel onder druk staat
 • Bid dat die ruimte mag blijven bestaan

Werken

Onderweg.nu is voor haar werk afhankelijk van vrijwilligers. Ook jij kunt meedoen.

Als jij iets wilt betekenen voor anderen, als je de steun die je zelf hebt gekregen en nog krijgt, wilt doorgeven aan anderen, als je samen met anderen je wilt inzetten voor mensen die onderweg zijn, meld je dan aan via het contactformulier!

Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat zij:

 • een levende, persoonlijke relatie hebben met God
 • hun identiteit vinden in Christus
 • de Bijbel erkennen als het Woord van God en leidraad voor hun leven
 • affiniteit hebben met mensen met homoseksuele gevoelens
 • de visie van Onderweg.nu ten aanzien van homoseksualiteit onderschrijven
 • open staan voor mensen, die met vallen en opstaan hun weg zoeken in het leven
 • respectvol omgaan met mensen, die een andere levens- of geloofsvisie hebben dan zijzelf
 • het vrijwilligerswerk voor God willen doen zonder dat er een financiële vergoeding tegenover staat

Geven

Onderweg.nu is voor haar werk afhankelijk van giften. Hoewel de vrijwilligers hun werk allemaal pro Deo doen, is er toch geld nodig voor webhosting, porto- en drukwerkkosten voor eventuele publicaties, reiskosten, kosten voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, etc.

Onderweg.nu is een activiteit van Stichting Onze Weg. Deze stichting heeft een ANBI-status. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Voor meer gegevens over de ANBI-status, open deze pagina: ANBI.

Je kunt ons financieel steunen door een bedrag over te maken naar:

Stichting Onze Weg

IBAN: NL35 INGB 0001 7141 56

BIC: INGBNL2A

t.n.v. Stichting “Onze Weg” ’t Harde