Steun ons werk

Onderweg.nu heeft zich de afgelopen 30 jaar onder de naam Stichting Onze Weg ingezet om christenen met homoseksuele gevoelens te ondersteunen, te bemoedigen en hun belangen te behartigen. Zij wil dat ook in de toekomst blijven doen. Daarvoor heeft Onderweg.nu jouw steun nodig.

Je kunt op meerdere manieren iets betekenen voor Onderweg.nu

Bidden

Omdat het werk van Onderweg.nu op de eerste plaats geestelijk werk is, is het belangrijkste wat jij kunt doen, dit werk ondersteunen met gebed.

Wil jij op regelmatige basis en gericht bidden voor Onderweg.nu, meld je dan aan voor de gebedsmail. Je ontvangt dan een aantal keren per jaar een e-mail met informatie over Onderweg.nu met concrete punten om voor te bidden en te danken.

Werken

Onderweg.nu is voor haar werk afhankelijk van vrijwilligers. Ook jij kunt meedoen.

Als jij iets wilt betekenen voor anderen, als je de steun die je zelf hebt gekregen en nog krijgt, wilt doorgeven aan anderen, als je samen met anderen je wilt inzetten voor mensen die onderweg zijn, meld je dan aan als vrijwilliger!

Onderweg.nu zoekt op dit moment vooral mensen die kunnen helpen bij het beheer van de vernieuwde website en het opzetten en onderhouden van een facebookpagina.
Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat zij

 • een levende, persoonlijke relatie hebben met God
 • hun identiteit vinden in Christus
 • de Bijbel erkennen als het Woord van God en leidraad voor hun leven
 • affiniteit hebben met mensen met homoseksuele gevoelens
 • de visie van Onderweg.nu ten aanzien van homoseksualiteit onderschrijven
 • open staan voor mensen, die met vallen en opstaan hun weg zoeken in het leven
 • respectvol omgaan met mensen, die een andere levens- of geloofsvisie hebben dan zijzelf
 • het vrijwilligerswerk voor God willen doen zonder dat er een financiële vergoeding tegenover staat

Geven

Onderweg.nu is voor haar werk afhankelijk van giften. Hoewel de vrijwilligers hun werk allemaal pro Deo doen, is er toch geld nodig voor webhosting, porto- en drukwerkkosten voor het jaarlijks uit te geven magazine, reiskosten, kosten voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, etc.

Onderweg.nu is een activiteit van Stichting Onze Weg. Deze stichting heeft een ANBI-status. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Voor meer gegevens over de ANBI-status, open deze pagina: ANBI.

Je kunt ons financieel steunen door:

 • een bedrag over te maken via de “Doneer nu”- knop
 • een bedrag over te maken naar

Stichting Onze Weg
IBAN: NL35 INGB 0001 7141 56
BIC: INGBNL2A

 • onderstaand machtigingsformulier te printen, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar:

Stichting Onze Weg
Postbus 30296
1303 AG Almere

Download formulier voor een éénmalige machtiging

Download formulier voor een doorlopende machtiging