Start Bijbels Beraad M/V

Op 9 december plaatste het RD een artikel onder de kop ‘Stichting Bijbels Beraad M/V opgericht.’ Het gaat daarbij om een nieuw samenwerkingsverband van predikanten en voorgangers uit de breedte van kerkelijk Nederland, dat als doel heeft ‘Bijbelse bezinning en toerusting rond huwelijk en gezin.’ En dat met het oog op alle maatschappelijke discussies rond huwelijk, gezin, geslacht, man-vrouw relaties en seksualiteit. U vindt het artikel onder de volgende link.

https://www.rd.nl/artikel/903771-stichting-bijbels-beraad-m/v-opgericht

Afgelopen donderdag, 10 december, presenteerde de nieuwe stichting haar plannen in Amersfoort. Deze nieuwe stichting staat overigens los van het bestaande Beraad Bijbel en Homoseksualiteit, en is daar geen voortzetting van, zoals iemand dacht. De nieuwe stichting heeft als doel om via het internet en bijeenkomsten toerusting te verzorgen over thema’s rond huwelijk en gezin. En wordt ondersteund door een interkerkelijk bestuur van predikanten en mensen met bestuurlijke ervaring in onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast is er een visiegroep die bestaat uit voorgangers en predikanten, alsook een redactieteam, dat artikelen zal schrijven en podcasts publiceren. Ook zijn er werkgroepen rond specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Capullo, die het thema homoseksuele gerichtheid beter bespreekbaar wil maken, en waarvoor het vertrekpunt de Bijbel is.

Het plan is om de website www.bijbelsberaadmv.nl uit te bouwen tot kenniscentrum en zich daarbij niet alleen op predikanten en voorgangers te richten, maar ook op jeugdwerkleiders, jongeren en ouders. Zodra het kan, zullen er toerustingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Nu de Stichting officiëel is, is daarmee de werkgroep Nashvilleverklaring praktisch gezien beëindigd. Voor een nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via de website.